nieuws

Waterschap in de knel met duurzame energie

bouwbreed

Waterschappen dreigen in problemen te komen bij het verwezenlijken van hun ambities op het gebied van duurzame energie. Als het zelfstandig opwekken van duurzame energie doorgaat in het tempo dat tussen 2006 en 2011 werd gehaald, lukt het de waterschappen niet in 2020 zelf 40 procent van hun energie verbruik zelf duurzaam op te wekken. De monitor blijft dan staan op 35 procent.

Dat blijkt uit de Klimaatmonitor 2012 van Arcadis. In 2010 maakten de waterschappen afspraken met het Rijk in het zogeheten Klimaatakkoord. De Klimaatmonitor is een verantwoording van de afspraken die drie jaar geleden zijn gemaakt. Ondanks de sombere vooruitzichten is er ook een lichtpuntje, te weten energiefabrieken die een impuls zullen geven. Ook deze geven echter geen zekerheid over het halen van de doelstellingen.

Daar staat tegenover dat het wel goed gaat met duurzaam inkopen. “In 2010 hebben de waterschappen voor 85 procent duurzaam ingekocht”, zo staat in de Klimaatmonitor. “Dit is ruim boven de 50 procent die ze zich voor 2012 ten doel hebben gesteld.” Zo is 87 procent van de elektriciteit die in 2011 werd ingekocht groene stroom. Ook gebruikt een ruime meerderheid van de waterschappen, 65 procent, duurzaam hout. Verder werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat, ProRail en andere partijen aan het opstellen van duurzaamheidscriteria voor produductgroepen voor de GWW-sector.

Het rapport meldt voorts dat de waterschappen veel moeite doen aan het teerugwinnen van grondstoffen. Om hiermee nog meer te doen, wordt de komende jaren een aantal installaties voor het terugwinnen van grondstoffen in gebruik genomen. Een punt van kritiek dat in het onderzoek naar voren komt is de renovatie en realisatie van dijken, stuwen en andere kunstwerken. Hierbij wordt te weinig gekeken naar de mogelijkheden om duurzame energie toe te passen. De onderzoekers pleiten er voor dit breed te gaan onderzoeken. Daarnaast is onderzoek nodig naar de omvang van biomassa die vrijkomt bij beheer en onderhoud en hoe deze is om te zetten in duurzame energie.

In het rapport wordt gewezen op de geringe samenwerking voor wat betreft duurzame energie tussen waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat. Mogelijkheden daartoe zijn er voldoende. Bij gemeenten valt te denken aan de afvalwaterketen, terwijl bij Rijkswaterstaat windenergie en waterkracht zich goed lenen voor samenwerking. Hiernaar moet meer worden gekeken.

Reageer op dit artikel