nieuws

Opdrachtgever mag werk altijd afblazen

bouwbreed

Mag een opdrachtgever een aannemingsovereenkomst opzeggen als hij geen geld, kopers of huurders meer heeft? Deze vraag is nogal actueel vanwege de consequenties van het kabinetsbeleid voor de corporaties. Daarnaast speelde al dat er veel minder financieringen worden verstrekt cq strengere eisen worden gesteld door banken.

En wat dacht u van oude overeenkomsten met ontwikkelaars met een start bouw bij 50 of 60 of 70 procent verkocht? Moeten die nog nagekomen worden?

Een contract is toch een contract? En zelfs als er nog geen contract is, is er toch de precontractuele goede trouw?

Zowel in de wet als in de UAV 2012 en de DNR 2011 staat dat de opdrachtgever van een werk altijd bevoegd is een aannemingsovereenkomst op te zeggen. De opdrachtgever mag dus inderdaad een werk afblazen, om welke reden dan ook.

Honorarium

Daartegenover staat dan wel dat de opdrachtgever de aannemer (volgens wet en UAV) moet betalen naar de stand van het werk, plus (kort gezegd) de winst over het niet-uitgevoerde deel van het werk. Volgens de DNR heeft de adviseur recht op het honorarium tot het moment van opzeggen, plus 10 procent van het resterende honorarium. Let op: hier kan in het contract of de algemene voorwaarden van worden afgeweken.

Als de opzegbevoegdheid is uitgesloten, zitten partijen in beginsel aan elkaar vast. Komen zij er niet (her)onderhandelend uit, dan is er nog maar één mogelijkheid en dat is dat de rechter de overeenkomst wijzigt of geheel/gedeeltelijk ontbindt, omdat hij vindt dat er is voldaan aan de daarvoor geldende eisen van artikel 6:258 BW.

Dat gebeurt echter niet zomaar. Professionele partijen kunnen voor de crisis namelijk niet snel een beroep op onvoorziene omstandigheden doen. In een reeks van uitspraken vinden rechters zelden dat de crisis een onvoorziene omstandigheid is.

NB: bij een overeenkomst met een overheid kan het anders liggen. Die hebben meer (beleids)vrijheid om te ontbinden, maar daar staat dan wel een schadevergoedingsplicht tegenover.

Zelfs als een contract nog niet ondertekend is, kan de precontractuele goede trouw ertoe leiden dat er nagekomen moet worden. Soms hoeft dat niet, maar ontstaat er wél een recht op schadevergoeding. In een vergaand stadium van de onderhandelingen het zogeheten positieve contractsbelang, dus ook de winst. Zijn de onderhandelingen nog niet zo ver gevorderd, dan komt het negatieve contractsbelang voor vergoeding in aanmerking. Dat zijn de kosten die tot dan toe zijn gemaakt. Als er over en weer nog geen precontractuele band was, is er geen schadevergoedingsplicht.

Drastische wijziging

Een tip tot besluit. Partijen kunnen (globaal) vastleggen wat er moet gebeuren in het geval van een (bijvoorbeeld) drastische wijziging van de omstandigheden/uitgangspunten. Geef een rechter in ieder geval door middel van de overwegingen van de overeenkomst houvast bij de beoordeling te zijner tijd of deze nagekomen, aangepast of beëindigd kan worden.

Reageer op dit artikel