nieuws

Mansveld wil meer greep op beheerstaken ProRail

bouwbreed

De overheid wil een grotere greep op ProRail. Dit schrijft staatssecretaris Mansveld (infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Daarin kondigt ze ook aan de beheersconcessie van ProRail met tien jaar te willen verlengen.

Concessie wordt nog 10 jaar verlengd

“Ik beschouw Prorail als de uitvoeringsorganisatie voor het spoor en ben daarom voornemens de nieuwe beheersconcessie voor de hoofdspoorweginfrastructuur voor een periode van ten minste tien jaar aan ProRail te verlenen”, belijdt Mansveld haar vertrouwen in de spoorbeheerder.

Dat neemt niet weg dat zij de touwtjes meer in handen wil nemen. In de nieuwe concessie die 1 januari 2015 moet ingaan, wil zij anders omgaan met de prestatiesturing. In de huidige concessie doet ProRail de voorstellen voor de prestatie-indicatoren die de kern van de sturing zijn. In de nieuwe concessie wil zij de indicatoren samen met ProRail opstellen.

Verder gaat ze de eens per vier jaar verplichte internationale benchmark verbreden. Ook wordt die door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. Daarmee volgt Mansveld de aanbevelingen van de commissie-Kuiken.

Aanspreekbaar

De bewindsvrouw vindt dat ProRail beter aanspreekbaar en transparanter moet zijn tegenover alle belanghebbenden op en rond het spoor, inclusief spooraannemers.

Vooral de transparantie wordt door betrokkenen nog als onvoldoende ervaren. ProRail zou op zijn minst beter inzichtelijk moeten maken hoe het gaat met investeringen in het spoor. In de nieuwe concessie wil Mansveld daarover afspraken maken.

De staatssecretaris bekijkt of er mogelijkheden zijn de capaciteit van het spoor uit te breiden. De inschatting is nu dat het spoor bij voortzetting van de huidige praktijk nog slechts een beperkte groei aankan. Daarnaast bestudeert Mansveld mogelijkheden om het spoor beter te benutten. Dat is mogelijk door invoering van het Europese railmanagementsysteem ERTMS. In het regeerakkoord staat geschreven dat dit vanaf 2016 gefaseerd zal worden ingevoerd.

Reageer op dit artikel