nieuws

Eerste provinciehuis in pps

bouwbreed

Gelderland kiest als eerste provincie voor een innovatief provinciehuis. De huidige vijf panden rond de Markt worden opgeknapt, ingekrompen en beperkt tot twee gebouwen.

Gelderland zet miljoenencontract in mei op de markt

In mei komt het dbfmo-contract op de markt en begin 2015 zal de uitvoering beginnen. De slechte technische staat van het naoorlogse gebouw Rijnstate en de noodzaak van structurele kostenbesparing op huisvesting dwingen de provincie tot deze opmerkelijke stap. Daarbij besteedt Gelderland voor 25 jaar ook het technisch beheer, energie, onderhoud, schoonmaak en bewaking uit. Het aantal ambtenaren gaat komende jaren terug van 1500 naar 1000 en die moeten kunnen rekenen op flexibele werkplekken in een duurzame en prettige werkomgeving, motiveert Gelderland in de Statennotitie.

Het Rijk kiest sinds tien jaar voor de innovatieve contractvorm waarbij ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie voor jaren bij een marktconsortium worden gelegd. De renovatie van het ministerie van Financiën is daarbij het bekendste voorbeeld waarbij ruim 10 procent op de kosten wordt bespaard ten opzichte van traditionele losse contracten.

Tot op heden kon het rijksbeleid niet rekenen op brede navolging. In Den Helder wordt een pps-stadhuis overwogen en de internationale school in Eindhoven is gegund in een dbfmo-contract. De politie bekijkt de mogelijkheden voor pps bij de huisvesting van de politie en Rotterdam studeert op die mogelijkheid bij twee scholen in combinatie met een sportcomplex.

Gelderland zit dus bij de koplopers met de renovatie van het provinciehuis in pps en kan daarbij rekenen op kennis en expertise van de Rijksgebouwendienst via PPSsupport.

Een deel van de panden wordt afgestoten, maar zal voorlopig dienst doen als ‘wisselkantoren’ om de renovatie mogelijk te maken. Dit najaar verwacht de provincie geschikte marktpartijen te selecteren op basis van de aanbesteding, maar momenteel zijn de precieze gunningscriteria nog niet vastgesteld. Na de dialoog volgen eind 2014 de inschrijving, beoordeling en gunning. Het gebouw Rijnstate krijgt een directe verbinding met het Huis der Provincie en de Sabelspoort. In 2016 moet de verbouwing zijn afgerond.

Reageer op dit artikel