nieuws

Dekker steunt criticasters van verhuurdersheffing

bouwbreed

Oud-minister van VROM Sybilla Dekker schaart zich achter de kritiek op de verhuurdersheffing. Een investeringsagenda is in haar ogen nodig.

Oud VVD-minister wil investeringsagenda

De verhuurdersheffing is niets anders dan een manier om de begroting van het kabinet kloppend te krijgen. De VVD-politica is daar niet blij mee en pleit net als Aedes en de gemeenten van de G32 voor een investeringsdagenda. Zij zegt dit in een interview in VNG-Magazine .

“Degenen die het regeerakkoord hebben gemaakt, zien corporaties als mogelijkheid om het grote bezuinigingsgat te dichten. Het is onnoemelijk veel geld die 2 miljard (inmiddels gezakt naar 1,75 miljard, red.). Dat betekent dat alle investeringsruimte van corporaties die er zou kunnen zijn, gewoon wordt afgeroomd”, aldus Dekker.

De verdediging van het kabinet dat corporaties het geld kunnen terugverdienen met de extra huurverhoging, gaat er bij haar niet in. “Dat is slechts ten dele waar. De toegestane huurverhoging ontwikkelt zich in stappen, de verhuurdersheffing is jaarlijks. Een betere methode zou zijn de corporaties tot investeringen aan te zetten waardoor de voorraad verbetert en beleid te voeren om het scheefwonen aan te pakken”, vindt de oud-minister.

Verkopen

Een andere optie om de investeringsruimte van corporaties te vergroten, is het verkopen van een deel van hun woningvoorraad. Ook dat is volgens Dekker echter geen optie. “Er wordt te gemakkelijk geroepen dat corporaties dan maar hun woningen moeten verkopen. De woningmarkt zit op slot en absorbeert die woningen niet. Je creëert hiermee alleen maar stilstand”, is haar mening.

Dekker vindt daarnaast dat nog eens gekeken moet worden naar het systeem dat corporaties opdraaien voor de schade als er eentje onderuit gaat zoals Vestia is gebeurd. “Dat moet je niet willen als corporatiesector. Iemand die zulke verkeerde financiële keuzes maakt, daar moeten de andere corporaties niet voor worden aangeslagen die wel goed beleid voeren. Ik vindt dat een achterhaalde loyaliteit of zogeheten solidariteit. Je kunt niet solidair zijn met de fouten van collega-bestuurders”, is haar stellige overtuiging.

Reageer op dit artikel