nieuws

Bos wil onder voorwaarde schikken

bouwbreed Premium

Ad Bos, klokkenluider van de bouwfraude, wil zijn hogerberoepszaak alleen schikken onder voorwaarde dat het eerdere vonnis van het Haagse gerechtshof overeind blijft.

Klokkenluider eist bevestiging onrecht

Dat heeft Bos’ nieuwe advocaat Sander Janssen laten weten aan de aanklager bij het Amsterdamse gerechtshof, mr. Roel Terpstra.

De advocaat-generaal stelde onlangs voor om de strafzaak te beëindigen door het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren. Verdere vervolging van Bos zou volgens hem geen maatschappelijk belang meer dienen en daarom moeten worden gestaakt.

Bos kan zich daarin wel vinden, maar vindt ook dat moet worden vastgelegd dat hem jarenlang onrecht is aangedaan. “Het is natuurlijk te zot voor woorden dat ik jarenlang in het beklaagdenbankje ben gedrukt”, laat hij weten. “Dat justitie nu van de zaak af wil, is natuurlijk ook gek. Zij is immers destijds naar de Hoge Raad gestapt. Maar oké. Ik ga graag mee in het voorstel van niet-ontvankelijkheid van het OM, maar alleen als daarbij de argumentatie van het gerechtshof van Den Haag wordt gevoegd.”

Het Haagse hof kwam in 2009 tot de conclusie dat Bos nooit vervolgd had mogen worden voor omkoping van een ambtenaar, omdat de klokkenluider door justitie eerst uitvoerig gebruikt was om de complexe bouwfraude te doorgronden.

De Hoge Raad draaide het oordeel van het hof in 2010 echter weer terug en verwees de zaak terug naar het gerechtshof in Amsterdam.

Tijdens de regiezitting van de nieuwe beroepszaak, eind november, werd duidelijk dat het OM eigenlijk geen heil meer ziet in voorzetting van het proces. Advocaat-generaal Terpstra maakte echter duidelijk dat hij niet eigenhandig de stekker uit de zaak kon trekken. Daarvoor moest hij eerst ruggespraak houden met het college van procureurs-generaal en ook de minister, zo gaf hij aan.

Verontwaardiging

Bos en zijn advocaat hebben zich hooglijk verbaasd over de woorden van de aanklager, aangezien Nederland een scheiding der machten kent. De verontwaardiging werd nog groter toen bleek dat de uitlatingen van Terpstra over de consultatie van de minister niet in het proces-verbaal van de zitting waren opgenomen. Bos: “Dat heeft mijn indruk versterkt dat deze zaak vanaf het begin door de politiek is aangestuurd.”

Inmiddels heeft Bos te horen gekregen dat het verslag van de zitting zal worden aangevuld. Eind maart wordt duidelijk of de zaak daadwerkelijk wordt geschikt.

Reageer op dit artikel