nieuws

‘Zie veiligheidsman als een luis in de pels’

bouwbreed

Verhoging van het welzijn van de medewerkers verdient zich dubbel en dwars terug. Arbo-coördinator Wilfred Janssen van bouwbedrijf Giesbers te Wijchen constateert dat wie lekker in zijn vel zit beter presteert.

“Het gr ootste kapitaal van een bedrijf zijn de mensen. Wij zaten op een ziekteverzuim van 6 procent. Dat is nu 4,2 procent. Maal negentig medewerkers. Kassa!”

De coördinator voor kwaliteit, arbo en milieu bij de Gelderse aannemer rekent voor dat bedrijven met minder ziekte in de ploeg scherper kunnen inschrijven. Dus meer aan de bak komen. Ook in crisistijd.

“Je verdient meer geld met het letten op welzijn dan om iedereen te vragen een uurtje langer te werken. Een beter beheersbeleid levert minder verzuim op, waar je anders heel wat werk voor moet verzetten. Daar zitten de grootste faalkosten.”

Bouwbedrijf Giesbers krijgt het aspect veiligheid steeds beter onder de knie. Certificering van de werkwijze gaat hand in hand met de opmars van design en construct. “We krijgen steeds meer handvatten om veilig te bouwen. Met design en construct schuiven ontwerp en uitvoering in elkaar. Daardoor kun je gemakkelijker vroegtijdig aandacht besteden aan de veiligheid. Architecten kijken vaak alleen naar het plaatje, hebben in hun creatieve proces nauwelijks aandacht voor veiligheid.”

In de traditionele werkwijze komen na de ontwerpfase, als vluchtige passanten, nog even veiligheid en gezondheid aan bod. O ja, dat moet ook nog even. Janssen beoordeelt de invloed in late stadia vaak als nietszeggend. Wat moet je met een gevaarlijke overstek?

“De architect is het eerste gevaar in de keten. Hij bepaalt voor een zeer groot deel hoe veilig je kunt bouwen, gebruiken en onderhouden.”

Janssen is als veiligheidsman voorstander van design en construct omdat problemen eerder zichtbaar worden. Waarom zus en niet zo? Voorkomen is beter dan genezen.

“Als de bouwer meedenkt over het ontwerp, krijg je een kwalitatief beter en veiliger bouwplan. Dat leidt tot meer tevreden klanten en veiliger onderhoud. Alleen al om die redenen zou je alles in design en construct moeten doen. Voorwaarde is wel dat de opdrachtgever en de geldschieter, vertrouwen hebben in de aannemer. Een punt is dan het klassieke wantrouwen tegenover de bouw.”

Vertrouwen. Altijd weer dat vertrouwen. Want opdrachten worden niet gegeven maar gegund. “De opdrachtgevers moeten hun project loslaten aan de ontwikkelende bouwer. Het vertrouwen in de bouwbranche is gelukkig weer toegenomen. De gedragscode heeft daar zeker aan meegeholpen evenals de aandacht voor het kwaliteitsbewuste bouwen en de certificeringen.

Scriptie

In zijn scriptie voor de opleiding tot hoger veiligheidskundige signaleert Janssen een woud aan V&G-plannen. Per project wordt door verschillende partijen wel dertig keer de veiligheid en gezondheid bekeken. Met als resultaat? Het ontbreken van een gezamenlijke aanpak, ontoereikende controle en een schimmige verdeling van de verantwoordelijkheid. Janssen bepleit per project de aanstelling van een vaste V&G-coördinator die van de ontwerpfase tot en met de uitvoering adviseert en een oogje in het zeil houdt. De specialist moet zich binnen het project onafhankelijk kunnen opstellen ten opzichte van alle partijen, van ontwerpers en projectleiders tot uitvoerders.

“De coördinator heeft een bouwkundige achtergrond nodig. Anders lees je geen tekeningen. Zie de veiligheidsman maar als een luis in de pels die vragen stelt. Wordt de flat 30 meter hoog? Hoe denk je straks de ramen te lappen? Waar zijn de opstelplaatsen voor de verreikers. Of komt een bak op het dak voor de wasinstallatie? In het ontwerp is de installatie op het dak duurder, maar je bent wel elk jaar weer veel goedkoper uit met het onderhoud.”

Vrees dat de luis in de pels alleen maar gezien wordt als lastpak heeft Janssen niet. Sociale lenigheid hoort bij het vak. “Je moet even wennen. Al snel komen de mensen naar je toe met hun vragen.”

De geestdrift waarmee Wilfred Janssen zich inspant voor hoogwaardig veilig bouwen, leverde hem een zetel op in het centraal college van deskundigen van de stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagement. Aanleiding was de certificering van Giesbers voor Ohsas 18001.

“Voor kleine bedrijven is Ohsas – gericht op beheersing van bedrijfsrisico’s – heel zwaar, de checklijst VCA is veel eenvoudiger. Wie deelneemt aan Ohsas behoort tot de elite, zoals Van Wijnen, BAM Wegen en Royal Haskoning. Ruim twintig bouwbedrijven werken met Ohsas.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels