nieuws

TCN verstrikt in complexe financiering

bouwbreed

Complexe financieringsconstructies binnen het TCN-concern hebben bijgedragen aan de ondergang van de projectontwikkelaar, eind vorig jaar.

Ontwikkelaar laat 70 miljoen aan schuld na

Dat valt op te maken uit het eerste faillis sementsverslag van curatoren Johan Westerhof en Alice van der Schee.

Hoewel de exacte oorzaak van het faillissement nog niet is vastgesteld, komen de curatoren tot de conclusie dat er “vele kruisverbanden bestonden voor wat betreft de diverse financieringen, hoofdelijke aansprakelijkheden en borgstellingen”.

De financiële problemen die bij TCN Urop – de holdingmaatschappij – ontstonden, konden zo gemakkelijk overslaan op andere onderdelen van het bedrijf. Als meest “pregnante” voorbeeld noemen Westerhof en Van der Schee in dat opzicht de ondergang van TCN Property Project, waarin nagenoeg alle werknemers waren ondergebracht.

“Deze vennootschap werd gefinancierd door andere TCN-vennootschappen. Voortzetting van deze cashpool werd onmogelijk met het faillissement van de topholding. Daarmee ontstond een acuut liquiditeitstekort binnen die vennootschap, waardoor de lonen van november niet meer konden worden voldaan.”

Het einde van de cashpool en de daarop volgende ondergang van TCN Property Projects, leidde er volgens de curatoren ook toe dat een van de banken de geldkraan dichtdraaide. “Wij zagen ons toen genoodzaakt de faillissementen van vele vennootschapen van de TCN groep uit te lokken”.

Verlies

Uit het curatorenverslag wordt ook duidelijk dat TCN vrij snel kopje onder is gegaan. In 2010 boekte de onderneming nog een winst van 11,6 miljoen. Een jaar later lijdt TCN een verlies van 19 miljoen gevolgd door een verlies van 84 miljoen over de eerste negen maanden van 2012.

TCN laat volgens de eerste berekeningen een schuld na van bijna 70 miljoen euro. Westerhof en Van der Schee gaan er echter vanuit dat dat bedrag nog zal oplopen aangezien “een groot deel van de crediteuren hun vorderingen nog niet hebben ingediend.”

Inmiddels is een deel van de vastgoedportefeuille verkocht. SNS Bank nam voor 4 miljoen een negental projecten over, waaronder Arnhems Buiten. Het beheer van het Media Park in Hilversum is voor 400.000 euro overgenomen door het Britse vastgoedfonds Europa Capital.

De curatoren verwachten dat de volledige afwikkeling van het faillisse ment, dat zij als “complex en omvangrijk” bestempelen, nog jaren kan duren.

Reageer op dit artikel