nieuws

Puzzelen en laveren in planning i-Lent

bouwbreed

De kop is eraf, het graafwerk is begonnen. Met een indrukwekkende ingreep in het rivierenlandschap realiseert aannemerscombinatie i-Lent de komende drie jaar het project Ruimte voor de Waal. ‘‘Het zijn de omvang en complexiteit, maar vooral de raakvlakken met het verkeer, met andere projecten en met de dynamiek van de rivier die dit project spannend maken’’, zegt Herman van den Brink, omgevingsmanager van i-Lent.

Afgelopen zomer kreeg i-Lent, een combinatie van Dura Vermeer en Ploegam, het omvangrijke project gegund. De klus omvat in grote lijnen de dijkteruglegging bij Lent, het graven van een nevengeul, de aanleg van een stadseiland in de Waal en de bouw van drie bruggen. De totale kosten bedragen zo’n 350 miljoen euro. Rijkswaterstaat heeft het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan de gemeente Nijmegen, die het Ruimte voor de Rivier-project combineert met gebiedsontwikkeling. De nevengeul en het toekomstige eiland Veur-Lent moeten plaats bieden aan recreatie, wonen, natuur en cultuur.

Nijmegen keek niet alleen naar de economisch meest voordelige inschrijving. ‘‘We hebben het project gegund gekregen op kwaliteit’’, weet Van den Brink. ‘‘Daar zijn we ook vol voor gegaan. De doorstroming van het verkeer is voor de gemeente erg belangrijk. In ons plan hoeft het verkeer over de Waalbrug maar één keer te worden omgelegd.’’ De aannemingscombinatie bedacht een oplossing waarin grond wordt gehuurd voor de aanleg van een tijdelijke route naar de Waalbrug. Zo ontstaat ruimte voor de bouw van de verlenging van de brug, die met drie betonnen tussenpijlers de nevengeul zal overspannen.

Ook het beperken van hinder krijgt veel aandacht in de uitvoering. ‘‘Bouwverkeer blijft gescheiden van het normale verkeer’’, zegt Van den Brink. In het westelijke deel van het project wordt gebruik gemaakt van de bouwweg voor de nieuwe stadsbrug, in het oostelijk deel wordt een voormalige busbaan benut en legt de aannemer een nieuwe bouwweg aan met ongelijkvloerse kruisingen. Transport van grond gebeurt zo veel mogelijk via het water. Daarvoor worden drie pontons als laad- en losplaatsen in de Waal gebouwd. ‘‘De grond die we nu ontgraven in het meest westelijke deel van de nevengeul gaat via de rivier naar de aanleg van de omlegging bij de Waalbrug. Daar hebben we in totaal 300.000 kuub grond nodig.’’

De nevengeul wordt stukje bij beetje van west naar oost gegraven. ‘‘Nog niet alle percelen zijn beschikbaar’’, geeft de omgevingsmanager aan. ‘‘De bouw van de nieuwe stadsbrug is nog in volle gang. En ProRail zorgt dat de pijlers van de spoorbrug worden verzwaard, voordat we daar de nevengeul kunnen uitgraven.’’ Ook de bewoners en bedrijven die moeten wijken voor de dijkverlegging, zijn nog niet allemaal vertrokken. ‘‘Op de beschikbaarheid van de gronden moeten we in de planning anticiperen’’, zegt Van den Brink. ‘‘Dat is de puzzel.’’

De planningspuzzel heeft een harde deadline. Eind 2015 moet de doelstelling op het gebied van waterveiligheid zijn gehaald. ‘‘De vierdaagse is nog zo’n vast punt in de planning’’, toont Van den Brink. ‘‘De omlegging van de Waalbrugroute willen we dit jaar voor het evenement klaar hebben.’’ De aannemer heeft wel een buffer, maar de puzzel blijft niet zonder risico’s. Vergunningtrajecten, bodemsanering, archeologisch onderzoek en ruiming van explosieven zijn nog in volle gang. ‘‘Vergeet de flora en fauna niet. Het rooien van de stobben van enkele gekapte bomen kan pas verder na de winterslaap van de kamsalamander.’’ En dan is er nog de dynamiek van de rivier zelf: hoogwater kan het werk belemmeren.

Toch roemt de aannemer de veelzijdigheid van het project. ‘‘Het is niet alleen grondverzet, er wordt ook veel gebouwd’’, benadrukt Van den Brink.

Reageer op dit artikel