nieuws

Onzekerheid markt grootste boosdoener

bouwbreed

Niet de beschikbaarheid van leningen, maar de onzekerheid speelt de woningmarkt parten. Dat stellen diverse ervaringsdeskundigen in de maandagochtendsessie van de parlementaire commissie huizen-
prijzen.

Commissie huizenprijzen onderzoekt rol financiering woningen

“Misschien zou u psychologen moeten uitnodigen en geen bankiers”, oppert Jan Molenaar, hoofd financieren bij de Rabobank. In zijn visie ontstaat de vraaguitval bij consumenten niet doordat de leencapaciteit van consumenten is gedaald. “In combinatie met de stijging van het inkomen, de afschaffingen van de overdrachtsbelasting en een daling van de huizenprijzen, kunnen mensen nu meer huis kopen.” De kopersstaking is eerder een gevolg van onzekerheid en een instabiele markt. “Niemand wil kopen in een dalende, onzekere markt.” Hij krijgt bijval van een deskundige uit de koker van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Wijnand van de Beek. “Het effect versterkt zichzelf. Pas als mensen weer instappen stabiliseert de markt, maar iedereen wacht het dal van de markt af.”

Dat de eigen woningschuld zo sterk is opgelopen is een direct gevolg van het overheidsbeleid, betoogt Karel Schiffer van het Waarborgfonds Eigen Woningen. “Eigenwoningbezit was een speerpunt en werd gestimuleerd door de Nederlandse overheid.” Het is goed dat de kredietverstrekkingsnormen zijn aangescherpt, daar zijn alle deskundigen het over eens. Hoe dat moet gebeuren, daar lopen de meningen echter over uiteen. Men pleit afwisselend voor versoepeling van de regels in deze moeilijke markt, of juist voor duidelijkheid en standvastigheid.

Reageer op dit artikel