nieuws

‘Minst pijnlijke maatregel voor bouwvakkers”

bouwbreed

Werknemers in de bouwsector kunnen best een paar vakantiedagen per jaar inleveren, vindt Dura Vermeer-topman Job Dura. “Vooral de oudere bouwvakkers hebben er behoorlijk veel.”

< Vervolg van pagina 1

Met 25 vakantiedagen, 15 adv-dagen en 3 kortverzuimdagen is de gemiddelde werknemer zeker niet karig bedeeld als het om vrije dagen gaat, constateert Dura. “Zeker niet als je het vergelijkt met andere sectoren. Een paar dagen minder doet niet heel veel pijn. Het is in ieder geval veel minder pijnlijk dan bijvoorbeeld het verlagen van de lonen, hetgeen onlangs bij Capgemini is voorgesteld. Ik zie dat nadrukkelijk niet zitten.”

De bestuursvoorzitter ziet in de prak tijk dat veel bouwvakkers, maar ook werknemers op kantoor, aan het einde van het jaar vakantiedagen overhouden. “Dat zie je vooral bij oudere bouwvakkers, die behoorlijk veel dagen hebben. Volgens de bouw-cao moeten we de niet-opgenomen uitbetalen. Dat kost ook geld.”

Dura benadrukt dat veel bouwbedrijven het water aan de lippen staat. Veel maatregelen om kosten te drukken zijn al genomen. Er is gesaneerd, contracten met onderaannemers en leveranciers zijn aangescherpt en de overhead verminderd. “Het is logisch dat nu ook naar de looncomponent wordt gekeken.”

Reageer op dit artikel