nieuws

Minder kavels en lagere grondprijs in Blauwestad

bouwbreed

In Blauwestad worden 230 kavels minder uitgegeven. De grondprijs daalt met gemiddeld 20 procent. De negatieve bijstelling is te wijten aan de ontwikkelingen op de landelijke woningmarkt. Dat maakt de provincie Groningen bekend.

“Om Blauwestad aantrekkelijk te houden voor nieuwe bewoners is aanpassing aan de marktontwikkeling noodzakelijk”, staat in een toelichting van de provincie. De komende jaren ligt bij de ontwikkeling van het gebied het accent op recreatie en toerisme. Ook de uitbreiding van de voorzieningen in het Havenkwartier gaat door.

Daarnaast wordt vastgehouden aan de bouw van duurdere woningen. Dat worden er echter minder dan gepland. In 2010 stonden nog 1480 woningen op stapel, in de bijgestelde plannen gaat het om 1247 huizen, die gebouwd moeten worden in de jaren tot 2051. Inmiddels zijn 194 kavels verkocht. De gemeente Oldambt past het woningbouwbeleid hierop aan. Overigens was twee jaar geleden al sprake van het verminderen van het aantal woningen.

De planbijstelling kost de provincie tussen 25,3 en 29 miljoen euro. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg vindt het aanpassen van de plannen uiterst belangrijk voor de toekomst van Blauwestad.

“We moeten erkennen dat de woningmarkt nog niet opleeft. Ingrijpen is nu nodig. Gelukkig zien we wel dat Blauwestad veel waarde heeft voor de leefbaarheid en de lokale economie. En daar is het allemaal om begonnen. Daarom vinden we het belangrijk om Blauwestad te blijven ontwikkelen”, zegt hij.

Nu de woningbouwplannen zijn getemperd, krijgen plannen voor recreatie, toerisme en evenementen meer nadruk. Zo krijgt het Havenkwarter onder meer een strand, een boulevard en een noordelijke vaarverbinding. Zo moet het gebied aantrekkelijker worden voor watersporters en natuurliefhebbers.

Reageer op dit artikel