nieuws

Invloed aanbod op prijs zeer gering

bouwbreed

De nieuwbouwproductie van woningen heeft nauwelijks invloed gehad op de prijs. Dat zeggen experts bij de commissie huizenprijzen van de Tweede Kamer.

“De toevoeging aan de woningvoorraad door nieuwbouw heeft de afgelopen jaren tussen de 0,7 en 1,1 procent gelegen. De invloed op de prijzen van bestaande woningen is daardoor marginaal geweest. Een verschil tussen 60.000 en 80.000 nieuwe woningen, of tussen 80.000 of 100.000 had evenmin invloed gehad. Als er nu 800.000 waren gebouwd, dan zou er wellicht wel invloed zijn geweest”, aldus Co Poulsen van ABF Research.

In zijn visie, daarin gesteund door hoogleraar Marja Elsinga van de TU Delft, hebben inkomensontwikkelingen en verruiming van de hypotheekmarkt veel meer effect gehad.

De Kamercommissie ging van de veronderstelling uit dat het geringe aanbod in de nieuwbouw wel eens debet zou kunnen zijn aan de hoge prijsstijgingen van huizen in ons land. Met wetenschappelijk geweld werd die stelling uit de wereld geholpen.

Wel wilde Poulsen kwijt dat het zijns inziens vooral gemeenten en projectontwikkelaars zijn geweest die hebben voorkomen dat er overaanbod zou komen. Wat gemeenten betreft komt dat door hun tweeledige invloed, hun publieke taak en het min of meer private belang van de grondexploitatie.

“Je had ervoor kunnen kiezen om dat laatste bij de gemeenten weg te halen en bij de provincie of het Rijk onder te brengen. Dat was denk ik een betere regie geweest”, aldus de onderzoeker. Hij moest toegeven dat er dan wel door die overheden geld teruggesluisd had moeten worden om de publieke investeringen in bestemmingsplannen te financieren.

Hij vindt het overigens wel terecht dat overaanbod is tegengegaan. Dat zou te kostbaar zijn geweest, zowel voor de marktpartijen als voor de gemeenten. Kwalitatief hebben gemeenten er in het verleden in zijn visie wel een potje van gemaakt. “Ze hebben te veel vastgehouden aan 30 procent sociale huurwoningen en niet gekeken of daar wel behoefte aan was”, zei hij met een schuin oog naar Amsterdam.

Hij heeft zich daarnaast verbaasd over het gemak waarmee organisaties als Neprom en NVB akkoord zijn gegaan met de residuele grondwaardemethode. “Zelf zeggen ze dat het was om af te komen van de willekeur van grondquotes.”

Reageer op dit artikel