nieuws

‘Herontwikkeling stapt in plaats van nieuwbouw’

bouwbreed Premium

Herontwerp, herbestemming en herontwikkeling verdringen sloop en nieuwbouw als belangrijkste opgaven binnen de ruimtelijke ontwikkeling. Dat geluid viel te beluisteren tijdens de presentatie van het werkprogramma voor 2013 van het College van Rijksadviseurs(CRA).

“Beheer, behoud en transformatie van het bestaande zullen in de komende decennia een belangrijke opgave vormen”, zo staat in het werkprogramma met de titel De techniek van het verbinden.

Volgens rijksadviseur Rients Dijkstra moet de economische recessie worden gebruikt als periode waarin duurzame ontwikkeling centraal wordt gesteld. “Het is van groot belang duurzame ontwikkeling te stimuleren. Daarbij kan de eigen voorraad vloeroppervlakte van het Rijk een voorbeeldrol vervullen.” In dat verband verwees zijn collega-rijksadviseur naar de situatie in Den Haag. Door verschillende interne verhuizingen en reorganisaties komt in de regeringsstad de komende jaren een half miljoen vierkante meter kantoor oppervlakte leeg te staan.

Het CRA besteedt in het werkprogramma verder aandacht aan onder meer opdrachtgeverschap. De overheid wordt minder belangrijk als opdrachtgever, zo constateert het college. Hierdoor dreigt expertise verloren te gaan en dat moet worden voorkomen.

Daar komt bij dat veranderingen in het opdrachtgeverschap en in het wijzigen van de bouwopgave in het voordeel van herontwikkeling hun weerslag vinden in het werk van ontwerpers. Die hebben vervolgens nieuwe competenties nodig om hun werk nog goed te kunnen uitvoeren. Die ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor de huidige beroepspraktijk, maar ook voor het ontwerp onderwijs. Welke dat precies zijn is vooralsnog niet in kaart gebracht. Dat is onderwerp van een debat dat het CRA op touw wil zetten met en over het beroepsonderwijs.

Een andere ontwikkeling waarmee het CRA zich het komende jaar gaat bezighouden is die van de gezondheid, zorg en ruimte. Het college wil onder meer onderzoeken hoe zonder nieuw te bouwen zorgconcepten kunnen worden veranderd. Ook kijkt het CRA naar mobiliteit in de leefomgeving en de mogelijkheden schadelijke uitstoot te verminderen.

Reageer op dit artikel