nieuws

Friesland negeert advies Rekenkamer

bouwbreed Premium

Friesland blijft gronden aankopen om combinaties van provinciale doelen te kunnen waarmaken. Daarmee gaat de provincie in tegen een advies van de Noordelijke Rekenkamer. Dat blijkt uit de nota Grondbeleid van Friesland.

“Wij gaan door met de aanpak waarbij bijvoorbeeld in samenhang met de aanleg van infrastructuurprojecten ook andere gebiedsdoelen worden gediend”, zo stelt de nota.

Het provinciebestuur zegt dat de Rekenkamer gelijk heeft te stellen dat deze werkwijze risico’s met zich meebrengt. Als na verloop van tijd blijkt dat de grond toch niet nodig is, moet deze weer worden verkocht. Mogelijk tegen een lagere prijs dan ervoor is betaald.

De provincie vindt niettemin de voordelen groter. Wel wordt het beleid in deze aangescherpt. Zo is het noodzakelijk dat vast staat dat de provincie deelneemt aan de gebiedsontwikkeling waarvoor de gronden nodig zijn. Ook is het van belang dat binnen maximaal vijf jaar definitieve planvorming over een en ander plaatsvindt.

Verder stelt de provincie dat vrijwillige aankoop van grond sterk de voorkeur heeft boven het voeren van procedures waarbij de grondeigenaar wordt gedwongen zijn bezit te verkopen.

“Onze inzet is en blijft minnelijke grondverwerving”, zegt Johannes Kramer, de verantwoordelijke gedeputeerde. “Maar waar dat niet snel genoeg lukt, zal het onteigeningsinstrument beter worden ingezet.”

Hij verwacht dat ook de beheersing van de risico’s erop vooruit gaat. Dit is een resultaat van centralisatie en versterking van de organisatie.

In oktober vorig jaar bleek uit onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer dat de provincie Friesland te veel had betaald bij de aankoop van grond voor drie grote infrastructurele projecten.

Berenschot

Hierop besloot de provincie bureau Berenschot in te schakelen om de methode van grondaankopen uit te lichten. Uit de rapportage van dit bureau kwam onder meer naar voren dat er tot in 2011 te weinig controle was op de werkwijze bij grondaankopen. In het bijzonder schortte het aan de dossieropbouw.

Inmiddels zijn in dit opzicht verbeteringen aangebracht. Bovendien wordt voor elke grondaankoop een duidelijk plan opgesteld.

Bureau Berenschot, dat inmiddels kennis nam van de verbeteringen, heeft er goede hoop op dat het proces van grondaankopen nu veel beter zal verlopen.

Ook aanbevelingen van de Rekenkamer zijn overigens omgezet in beleid, zo meldt de provincie in een toelichting.

Reageer op dit artikel