nieuws

Explosie gashouder door opeenvolging van mankementen

bouwbreed

Een vervuilde gasafvoer en een verkeerd geïnstalleerde condensafvoer zijn mede de oorzaak geweest van een explosie 21 oktober vorig jaar in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in het Overijsselse Raalte.

Dat concludeert kwaliteitszorgbedrijf Kiwa in zijn afrondend onderzoek naar de oorzaken van de ontploffing, die grote schade aanrichtte aan de installatie.

Gebleken is dat een reeks opeenvolgende factoren uiteindelijk heeft geleid tot de explosie, waarbij zich overigens geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.

Het onheil werd ingeleid door de detectie van biogas uit een condensafvoer. Na het alarm dat hierop in werking trad, is de toevoer van biogas van de vergistingstanks naar de gashouder niet automatisch door het systeem stopgezet. Hierdoor steeg het niveau in de gashouder.

Het gas had via verschillende beveiligingen zijn weg naar buiten moeten vinden, maar dat is niet gebeurd vanwege “afwijkende instellingen” en de vervuilde gasafvoer (vlamdover). Het gas heeft zich vervolgens inpandig verspreid via een verkeerd geïnstalleerde condensafvoer.

Reageer op dit artikel