nieuws

Experts verwachten hogere stijging 
zeespiegel in 2100

bouwbreed

In toenemende mate erkennen experts dat het smelten van het ijs op de Noordpool en Groenland een groter effect heeft dan eerder gedacht. Een stijging van de zeespiegel met meer dan een meter in 2100 sluiten ze dan ook niet uit.

“De gevolgen daarvan zijn verschrikkelijk”, zegt hoogleraar fysische geografie en glacoloog Jonathan Bamber van de Universiteit van Bristol en een van de onderzoekers.

Miljoenen mensen in laaggelegen delta’s als Bangladesh en atollen in de Grote Oceaan zouden huis en haard moeten verlaten. Dijken in Nederland houden het niet meer en steden als New York en Tokio moeten miljarden uitgeven aan bescherming tegen het water.

Tot nu toe wordt aangenomen dat het grootste effect op zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door uitzetting van zeewater als gevolg van de hogere temperaturen. Nu denken de experts dat het effect van smeltende ijskappen toch groter is.

De mediane inschatting van de experts is dat het smeltende ijs zal zorgen voor een zeespiegelstijging van 30 centimeter in 2100. De kans dat het zo’n 80 centimeter zal zijn, is volgens hen 5 procent. Inclusief het effect van uitzettend zeewater komen ze dan uit op 50 tot 100 centimeter stijging.

Die schatting ligt dus hoger dan de controversiële cijfers uit het rapport van het intergouvernementeel panel voor klimaatverandering (IPCC) dat in 2007 uitkwam op maximaal 59 centimeter. Ze zijn ook hoger dan de nog niet gepubliceerde cijfers in het concept-rapport van het IPCC waar Bamber inzage in heeft gehad.

Hij acht het niet onwaarschijnlijk dat het verschil zit in de waarneming dat het smelten van ijskappen aanzienlijk versneld is de laatste paar jaar. Zo snel dat de ijsschol West-Antarctica tegen het einde van de eeuw deels volledig kan instorten.

Het geeft volgens de wetenschappers in ieder geval aan dat politici niet langer kunnen aarzelen om de nodige maatregelen te nemen, de temperat uurstijging in toom te houden.

Reageer op dit artikel