nieuws

Draisma-groep hekelt opstelling pensioenfondsen

bouwbreed Premium

De opdracht voor de bouw van 188 energienotaloze woningen in Apeldoorn is aan de neus van bouwcombinatie Draisma, Seinen, Klein Poelhuis en De Zwarte Hond voorbijgegaan, omdat zij geen aanvullende investering van 7 miljoen kon losweken van de pensioenfondsen.

D at zegt adjunct-directeur Patrice Soffers van aannemingsbedrijf Draisma. Volgens hem zijn pensioenfondsen niet bereid in te stappen vanwege de beperkte schaalgrootte van het project. Niet Draisma, maar BAM kon daardoor het werk binnenhalen. Tot teleurstelling van Soffers, die van mening is dat de Draisma-combinatie in technisch en economisch opzicht minstens dezelfde kwaliteit bood als de BAM-combinatie. “BAM heeft niet gewonnen omdat het een beter concept heeft”, meent Soffers. “De opdrachtgevende corporatie De Goede Woning eiste halverwege het traject dat de financiering van het project compleet buiten de corporatie zou omgaan. In gesprek met de pensioenfondsen PGGM en APG bleek dat deze pas vanaf een volume van 50 miljoen wilden investeren in dit soort projecten. Daar kan een middelgrote aannemer als Draisma niet tegenop met één project van 7 miljoen euro.”

De Draisma-combinatie zou liever zien dat de corporatie 7 miljoen had geleend. Soffers: “Niemand kan dat goedkoper dan een corporatie. In onze exploitatie-opzet verdient de corporatie binnen 25 jaar de investering terug en gaat daarna miljoenen euro’s per jaar aan de woningexploitatie verdienen. In feite int ze de energierekening.” De corporatie weigert om 7 miljoen euro vreemd vermogen op de balans te zetten. “Dan kunnen we geen geld meer lenen voor andere proje cten”, zegt Peter van ’t Wout, manager Wonen van De Goede Woning. “Ik geloof best dat die investering rendement oplevert, maar we kunnen het ons niet veroorloven om in te teren op onze toch al beperkte investeringsruimte.”

Volgens financieel adviseur AE Finance van de Draisma-combinatie zijn het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting te porren om voor corporatieleningen ten behoeve van energienotaloze woningen extra borgingsruimte vrij te maken. Directe ur Ton van Erp: “Omdat wij kunnen aantonen dat zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit van de corporatie op lange termijn toeneemt. Mede daardoor stijgen deze woningen substantieel in waarde.”

Reageer op dit artikel