nieuws

‘CPB te veel afwezig in debat over de woningmarkt’

bouwbreed

Het Centraal Planbureau heeft zich in de afgelopen jaren te weinig laten gelden in de discussies over de woningmarkt. Dat vindt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw.

Tijdens het deskundigenblok over de woningmarkt en de prijsvorming van de commissie huizenprijzen gaven meerdere sprekers er gisteren blijk van dat ze geen hoge pet hebben van politici met betrekking tot hun kennis over de woningmarkt. Frank van Genne (Hanze Hogeschool) vindt de zoektocht naar de huizenprijs van ‘vroeger’ overbodig. “Die oorlog hoef je niet meer te vechten. De toekomst snappen is veel belangrijker. Waar willen mensen waarom wonen.”

Taco van Hoek: “Er worden nogal wat onjuistheden beweerd over de woningmarkt. Daardoor is er veel verwarring over hoe de woningmarkt functioneert en hoe het beleid werkt. Het Centraal Plan Bureau zou de neutrale arbiter moeten zijn, maar vervult die rol maar in beperkte mate.”

Van Hoek is van oordeel dat de politiek veel aandacht heeft gehad voor bezuinigen en hervormen, maar constateert dat er weinig aandacht is voor de gevolgen van de investeringen. “Het feit dat de woningbouwproductie in Nederland zo ongunstig afsteekt bij de ontwikkelingen in andere landen is vooral het gevolg van verschil in overheidsbeleid.”

Reageer op dit artikel