nieuws

‘Commissie houdt branche schoon’

bouwbreed

Schijf Bouw werd onlangs uit Bouwend Nederland gezet. Het royement was een gevolg van een beslissing van de commissie Gedragscode van de brancheorganisatie. Het was de eerste keer dat de commissie zich boog over een aangifte tegen een lidbedrijf. Volgens Barbara Broekema-Engelen, secretaris van de commissie, komt dat vooral doordat de commissie nog relatief onbekend is.

U jaagt namens Bouwend Nederland op leden die zich niet gedragen?

“V an jagen is geen sprake. Wij reageren op klachten die via het aangifteformulier op de website van Bouwend Nederland binnenkomen. Die aangiftes zijn afkomstig van leden, opdrachtgevers of iedereen die daarbij rechtstreeks belang heeft. Ook het bestuur van Bouwend Nederland kan aangifte doen.”

Hoeveel aangiftes heeft u inmiddels ontvangen?

“Vier. Allemaal over één bedrijf (Schijf Bouw, red.). In twee zaken heeft dat geleid tot het opleggen van een straf.”

Dat lijkt weinig.

“We zijn nu een jaar bezig en kennen inderdaad een wat trage start. Door Bouwend Nederland is niet veel ruchtbaarheid aan ons bestaan gegeven. Ze zijn wel blij dat we er zijn. Er wordt wel om informatie gevraagd – ongeveer eens per maand – maar tot zaken is het nog niet gekomen. Hoe dat komt? Geen idee.”

Wat valt er te winnen voor de klagende partij?

“Voor schadevergoedingen of de teruggave van geld moeten klagers niet bij ons zijn. Dan moet men een civiele procedure starten. Dat zeggen we van tevoren ook nadrukkelijk. Het gaat puur om het schoonhouden van de branche.”

Hoe gaat de commissie te werk?

“De klachten worden in eerste instantie in behandeling genomen door de commissie Gedragscode. Tegen het besluit van de commissie is beroep aan te tekenen bij de commissie van beroep. Beide commissies bestaan uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en ten minste drie leden. Deze commissieleden worden benoemd door het bestuur van Bouwend Nederland, maar mogen geen functie vervullen bij de branchevereniging of één van haar leden. Ze zijn dus volledig onafhankelijk van Bouwend Nederland. Voor het behandelen van een zaak wordt uit de leden van een commissie een kamer van drie leden samengesteld.”

Waar wordt de uitspraak op gebaseerd?

“Wij toetsen aan de Gedragscode leden Bouwend Nederland.”

Welke straffen kan de commissie opleggen?

“Onder meer een waarschuwing, een berisping, een geldboete van maximaal 1 procent van de contributieplichtige omzet (maximaal 1 miljoen euro per overtreding, red.), een schorsing tot een maximum van drie jaar, een royement en publicatie van de straf met vermelding van de naam en de vestigingsplaats van het bedrijf.”

Wat gebeurt er met een lid dat geroyeerd wordt, zoals Schijf Bouw onlangs?

“Die wordt uit de organisatie gezet. Dat betekent dat hij geen lidmaatschapsrechten meer mag uitoefenen. Het logo van Bouwend Nederland moet bijvoorbeeld van de website en het briefpapier verwijderd worden.”

Gaat u dat controleren?

“Nee. Dat is aan Bouwend Nederland.”

Reageer op dit artikel