nieuws

Branchevoorwaarden samen vaststel len

bouwbreed

Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten om de tafel om gezamenlijk voorwaarden vast te stellen. Dat adviseert bedrijfsjuriste Bianca Knoef van Witteveen+Bos.

Eenzijdige voorwaarden vaak disproportioneel

Algemene voorwaarden die paritair zijn vastgesteld, hebben als grote voordeel dat ze verplicht integraal moeten worden toegepast door aanbestedende diensten. Bovendien zijn ze eenduidig en zitten juridisch goed in elkaar, vindt Knoef.

In de praktijk komt echter maar al te vaak voor dat er eenzijdige voorwaarden worden opgesteld. Dat geldt onder meer voor de algemene voorwaarden voor ingenieursdiensten, de DNR 2005 en 2011. Maar het geldt ook voor de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten (Arvodi 2011).

“Hi erin zijn diverse eenzijdig opgestelde en onredelijke bepalingen opgenomen. Zo is bepaald dat de opdrachtnemer onbeperkt aansprakelijk is en een onbeperkte vrijwaring dient te verstrekken. Dat is in strijd met de Gids proportionaliteit”, vindt de bedrijfsjuriste in een column in h et Tijdschrift voor Bouwrecht.

Aansprakelijkheid

Volgens die Gids mag de opdrachtgever geen onbeperkte aansprakelijkheid eisen, maar moet kijken naar de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de branche. Die is in een enkele branche beperkt tot het honorarium, in andere branches ligt die hoger. Belangrijk is echter dat die op één hoogte ligt waardoor de aansprakelijkheid nog te verzekeren is, waardoor een bedrijf niet direct omvalt als een beroep op de aansprakelijkheid wordt gedaan.

Nog erger is dat eenzijdige voorwaarden in bestekken leiden tot vragen in de inlichtingenronde die vervolgens onduidelijke antwoorden opleveren. Als voorbeeld geeft zij aan dat een aanbestedende dienst in de nota van inlichtingen aangeeft de aansprakelijkheid te beperken tot drie keer de opdrachtsom. Die beperking geldt echter niet voor beroepsfouten. Wat heeft de aanbestedende dienst daarmee bedoeld, vraagt zij zich af.

Het is dan ook zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen een set voorwaarden opstellen die recht doen aan de praktijk en die proportioneel zijn. Dat scheelt partijen in ieder geval telkens het wiel opnieuw uit de moeten vinden.

Reageer op dit artikel