nieuws

Aanbestedingsprijs MKB Infra voor Nijmegen

bouwbreed

De MKB-Infra AanbestedingsAward gaat naar de gemeente Nijmegen. Deze publieke opdrachtgever zorgt volgens de jury het best voor het gelijke speelveld waarop het mkb zich kan bewijzen.

De tweejaarlijkse prijs werd gisteren voor het eerst uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de InfraTech. Een gelijk speelveld, dat het mkb niet onnodig benadeelt ten opzichte van het grootbedrijf. Meer is voor de hoogste eer niet nodig, lichtte juryvoorzitter Theo van der Kuil toe. Opdrachtgevers moeten kiezen voor de meest geschikte bieders “op basis van doelmatigheid en met inachtneming van de rechtmatigheid”.

Het mkb vist bij overheidsopdrachten vaak achter het net door als disproportioneel ervaren inschrijvingseisen en gunningscriteria. Ook de invulling van de contracten en clustering van projecten zetten het mkb nogal eens op achterstand.

Nijmegen scoort in het juryrapport als “professionele aanbesteder en opdrachtgever die in haar aanbestedingsbeleid nadrukkelijk een gelijk speelveld voor mkb-infrabedrijven heeft vastgelegd”. Van der Kuil: “Zo krijgt ook het regionale mkb ruimte om opdrachten te verwerven.”

Als een van de pluspunten van de Nijmeegse praktijk viel de jury op dat “de gemeente beschikt over vakinhoudelijke deskundigheid van infrastructurele werken”. Daarmee behoort het tot de “competente opdrachtgevers” waaraan het bedrijfsleven zich kan laven.

Oplossingen

Ook voert de gemeente periodiek overleg met marktpartijen waarbij het doel is met hun kennis en ervaring te komen tot vernieuwende oplossingen en verbetering van de aanbestedinspraktijk. Dit gebeurt vooraf in de vorm van marktconsultaties en achteraf in de vorm van evaluaties van de projecten.

Het probleem van clustering (voor het mkb) blijkt naar tevredenheid ondervangen. Het is geen a utonome doelstelling maar hooguit een middel om een specifiek doel te bereiken. Het kan zijn dat de doelmatigheid of andere specifieke omstandigheden erom vragen. Selectie- en gunningscriteria, zoals referentiewerken, blijken dan bovendien zodanig te worden toegepast dat ook mkb-bedrijven kunnen inschrijven. Bij een bundeling van een aantal reconstructiewerken bijvoorbeeld, wordt de opschaling niet toegepast voor bij de bepaling van de referentie-eis. Het soort werk verandert tenslotte niet, het is alleen meer van hetzelfde.

De nieuwe aanbestedingswet en de Gi ds Proportionaliteit waarop Nijmegen anticipeert, bieden goede aanknopingspunten voor de gewenste aanpak, concludeert de jury. Alles bij elkaar ontstaat “een realistische selectie en objectiviteit bij de gunning”.

De twee andere genomineerden waren het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de provincie Overijssel. De drie kandidaten waren volgens de jury aan elkaar gewaagd. De uitslag werd bepaald door accentverschillen. Zo speelde mee hoe het aanbestedingsbeleid voor de jury verifieerbaar was vastgelegd.

Van der Kuil, oud-voorzitter van MKB-Infra, was een van de zes juryleden. Anderen waren onder meer Simon Jelsma, directeur van de vereniging Stadswerk en Guido Landsheer, directeur van het topsectoren en indu striebeleid van het ministerie van Economische Zaken.

Reageer op dit artikel