nieuws

Milieuwinst Hare-asfalt kan enorm zijn

bouwbreed

Volker Wessels maakt zijn naam waar als duurzame bouwonderneming met een asfalttrommel die oud asfalt voor 100 procent kan recyclen. ‘‘Juist nu moet je als bedrijf investeren in innovatie om de toekomst veilig te stellen”, aldus Maxime Verhagen.

De dem issionair minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie roemde Volker Wessels bij de feestelijke starthandeling als “hét voorbeeld dat groen en groei samengaan”. Zijn ministerie leverde een bijdrage van 460.000 euro aan de ontwikkeling van het Highly Ecological Recycling Asphalt System (Hera-System).

De trommel die deze week in gebruik werd gesteld bij de Asfaltcentrale Rotterdam (ACR) brandt niet, maar ‘wokt’. Zo omschrijft ACR-bedrijfsleider Chris Grootendorst het proces van indirecte verwarming in de innovatieve trommel. Daardoor gaan minder ingrediënten verloren. Resultaat is een asfalt dat langer meegaat, tot vijf maal vaker kan worden gerecycled en waarvoor – dus – veel minder primaire grondstoffen nodig zijn. Bovendien gebeurt het productieproces in de energiezuinige trommel, zonder stank en met minimale uitstoot van schadelijke gassen.

Volker Wessels stak 4,5 miljoen euro in de innovatieve installatie, waaraan dochterbedrijven KWS Infra en Volker Stevin Materieel acht jaar werkten. Specialisten werken nog aan de fijne details en de softwarematige afstelling. Het asfalt dat er uit komt is g eschikt als tussenlaag, maar moet in de toekomst ook bruikbaar zijn in hoogwaardige toplagen.

Bij een jaarlijkse totale Nederlandse productie van zo’n 9 miljoen ton asfalt zou door gebruik van Hera-asfalt de totale CO 2 -uitstoot met 75 procent (115 miljoen kilo) kunnen worden verminderd, becijferde Volker Wessels.

De totale besparing op gas zou 24,3 miljoen kubieke meter bedragen en er zouden 210.000 minder vrachtwagenladingen met grondstoffen hoeven rijden. Maar dan zouden wel alle asfaltce ntrales in Nederland het nieuwe procedé moeten gebruiken. En dat is vooralsnog niet het geval.

Politiek

Op Schiphol is een proefvak met het nieuwe asfalt aangelegd en een monitoringsprogramma opgezet om de resultaten uit de praktijk te toetsen aan de laboratoriumresultaten. Maar concrete opdrachten voor commerciële toepassing zijn er nog niet. Bestuursvoorzitter van Volker Wessels Gerard van de Aast deed daarom een oproep aan de politiek en Rijkswaterstaat om milieuprestaties ten aanzien van asfalt aan te scherpen bij aanbestedingen. Verhagen maakte direct duidelijk dat hij daar niet aan wil.

De Asfaltcentrale Rotterdam, inmiddels de schoonste van Nederland, zegt zich geen zorgen te maken. Grootendorst: “Het heeft ook jaren geduurd voor 50 procent gerecycled asfalt was geaccepteerd. Dit komt ook vanzelf. Over een tijdje praten we niet meer over recycleasfalt, maar is dit asfalt.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels