nieuws

Envelop in envelop

bouwbreed

Dat de aanbieding in een gesloten envelop moet worden ingeleverd, is een bekende eis. Maar wist u dat soms een deel van de aanbesteding in een separate, gesloten envelop moet worden aangeleverd? En dat – als dat niet gebeurt– de aanbieding ongeldig kan worden verklaard? MVGM Vastgoedmanagement wist het niet, en moet daar nu de […]

Dat de aanbieding in een gesloten envelop moet worden ingeleverd, is een bekende eis. Maar wist u dat soms een deel van de aanbesteding in een separate, gesloten envelop moet worden aangeleverd? En dat – als dat niet gebeurt– de aanbieding ongeldig kan worden verklaard?

MVGM Vastgoedmanagement wist het niet, en moet daar nu de consequenties van dragen.

Wat is er gebeurd? De provincie Noord-Brabant heeft een openbare aanbesteding gehouden voor het beheer van een woningportefeuille. En die aanbesteding zat ingewikkeld in elkaar.

Er werd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Dit gunningscriterium was onderverdeeld in de subgunningscriteria kwaliteit en prijs. Kwaliteit was weer onderverdeeld in twee ‘sub-sub’-criteria, waarvan één ‘sub-sub-sub’-criterium de vergoedingssystematiek was.

Omdat het zou kunnen zijn dat de woningen tijdens de beheerperiode zouden worden verkocht, wilde de provincie gebruikmaken van de mogelijkheid dat de inschrijvers zelf zouden bedenken hoe zij hun diensten vergoed zouden willen zien. Vervolgens moesten de inschrijvers de door hun bedachte vergoedingssystematiek verduidelijken aan de hand van een casus.

Voor wat betreft het subgunningscriterium ‘prijs’, moesten de inschrijvers een tariefstelling hanteren op basis van een door aanbesteder gegeven fictieve situatie. En ten slotte stond in de vormvoorschriften dat de tarieven bijgevoegd moesten worden in een separate, gesloten, envelop. De reden werd ook gegeven:de envelop werd pas geopend op het moment dat de kwaliteitscijfers officieel waren vastgesteld door de beoordelingscommissie.

En daar ging MVGM de mist in. Het bedrijf had niet begrepen dat alleen en uitsluitend de prijs in de separate envelop moest, en had ook de vergoedingssystematiek en casus erbij gestopt. Dat maakte de inschrijving ongeldig. Hoewel de rechter het ook een ingewikkelde bedoening vond, en zei dat: “het abstractieniveau van de onderhavige aanbestedingsstukken, de daarin opgenomen algemeen en ruim geformuleerde omschrijvingen van hetgeen de provincie van de inschrijvers verlangt en de vorm van aanbestedingsstukken met bijlagen waar veelvuldig naar wordt verwezen, veel vergen van de lezer”, had MVGM uit de samenhang van alle stukken toch moeten begrijpen dat alleen de prijs in de separate envelop mocht.

Bespaar dus niet op separate enveloppen, het kan u duur komen te staan .

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels