nieuws

Slechts kwart bouwers maakt gebruik van sociale media

bouwbreed Premium

Een kwart van de bouwbedrijven met tien of meer medewerkers maakt gebruik van sociale media. Meestal wordt het middel ingezet voor de verbetering van het imago en de marketing van producten.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de bouw op het terrein van de sociale media bepaald geen voorloper is. Van het Nederlandse bedrijfsleven maakt inmiddels 41 procent gebruik van het instrument. Bij ondernemingen met meer dan vijfhonderd werknemers ligt het aandeel zelfs boven de driekwart.

In de bouw is een op de vijf bedrijven actief op een sociaal netwerk zoals LinkedIn, Facebook en Hyves. Schaarser zijn het gebruik van blogs, twitter en multimediasites zoals YouTube en Flickr (9 procent). Hoogst incidenteel (1 procent) worden op Wiki’s gebaseerde middelen toegepast.

Van de bouwbedrijven die sociale media gebruiken geeft 56 procent aan actief te zijn in de hoop op een beter imago dan wel voor de marketing van zijn producten. Een kwart zet de media in om personeel te werven of de meningen van klanten te peilen.

Innovaties

Hoog scoort de samenwerking met zakenrelaties (36 procent). Een vijfde van de bouwers die de sociale media inzet doet dat om klanten te betrekken bij innovaties en informatie uit te wisselen binnen het eigen bedrijf.

Het meest worden de sociale media toegepast in de bedrijfstakken informatie en communicatie (79 procent) en horeca (65 procent). Hekkensluiters vormen de industrie (33 procent), de bouw (25 procent) en de transportsector (23 procent).

Reageer op dit artikel