nieuws

Scherper zicht op flora en fauna

bouwbreed Premium

Scherper zicht op flora en fauna

Het Natuurloket heeft zijn informatie over de aanwezigheid van planten en dieren verbreed met soortgroepen en soorten.

Ook kunnen voortaan gegevens achterhaald worden voor een specifieke periode en per beleidscampagne. De gegevens uit de databank zijn van belang om vroegtijdig te kunnen bepalen of op een bouwlocatie bijzondere natuurwaarden in het spel zijn. Wie wil weten of zijn project straks belaagd wordt door korenwolven, zeggeslakken of andere beschermde lastposten, vindt in de databank hoe groot de risico’s zijn. Vaak kunnen vroegtijdige maatregelen genomen worden om vertraging tijdens de bouwperiode te voorkomen.

Lees meer over Het Natuurloket

Reageer op dit artikel