nieuws

Niemand kan meer om mister Paalrot heen

bouwbreed Premium

Lange tijd dezelfde boodschap brengen heeft zin. Wilde eerder nog niemand weten van de funderingsproblematiek, ingenieur Ad van Wensen streed net zo lang tot niemand meer om het probleem heen kon. Nu opent hij een officieel en onafhankelijk kenniscentrum als klinkend succes.

De Fransen noemen het ‘frappez toujours’; als je maar vaak genoeg op de deur klopt, doet uiteindelijk iemand open. Het zou ook het motto van Ad van Wensen kunnen zijn. Al twaalf jaar strijdt hij onvermoeibaar en in eigen tijd voor erkenning van de problematiek van funderingsrot. Zijn boodschap: lage grondwaterstand is de grote boosdoener met droogstaande funderingspalen en alle verrotting van dien. Achterliggend probleem is dat niemand verantwoordelijk is voor de grondwaterstand. Vaak veroorzaken gaten in rioleringen voor verlaging van het grondwaterpeil.

Nog niet zo heel lang geleden werd Van Wensen weggezet als een Don Quichot, een zonderling die tegen de windmolens strijdt. Nu werpen zijn inspanningen vruchten af en krijgt hij erkenning voor zijn kruistocht. Het was de Tweede kamer die vorig jaar als eerste de deur opendeed. Het parlement dwong de toenmalige minister Piet-Hein Donner geld vrij te maken voor een nieuw in te richten, onafhankelijk en professioneel kenniscentrum. Ook onderzoeksbureau Deltares deed een duit in het zakje. Het publiceerde in maart onderzoeksresultaten die de verontrustende boodschap van Van Wensen onderschrijven. De conclusie van het onderzoek: schade kan oplopen tot 40 miljard euro als niets gebeurt aan de funderingsproblematiek.

‘Mister Paalrot’ heeft inmiddels als kwartiermaker het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Het bestuur heeft hem aangewezen als directeur. Het is een hele verbetering ten opzichte van zijn eigen platform. “Met een professionele organisatie is het makkelijker om gehoord te worden”, ervaart Van Wensen. “Deuren gaan makkelijker open, je wordt eerder gevraagd om mee te denken. Omdat we zijn opgericht in opdracht van de Tweede kamer kan niemand om ons heen.” Hij heeft een flinke takenlijst voor het kenniscentrum opgesteld. “We willen zorgen dat iemand verantwoordelijk wordt voor het grondwater. Nu is onduidelijk bij wie die verantwoordelijkheid ligt, waardoor het zo kan misgaan.” Idealiter ligt die verantwoordelijkheid bij de gefuseerde waterschappen en provincies. Bij de meeste gemeenten ontbreekt de noodzakelijke kennis, constateert hij. “Voorlichting zal een belangrijke rol krijgen, met name bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.” Het nodige moet veranderen op het gebied van wet- en regelgeving. “We willen de Waterwet veranderen die bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn tot de erfgrens van een woning en de woningeigenaar vanaf die grens. Je kunt grondwater niet op die manier controleren.”

Daarnaast pleit de ingenieur voor een verplichte funderingsparagraaf in koopcontracten van woningen. “Daarmee zijn de kopers in ieder geval op de hoogte van de staat van de funderingen. Nu hebben ze meestal geen idee.”

Voorlopig is het werk van Van Wensen nog niet klaar. Hij verwacht dat het kenniscentrum de komende 30 jaar nog niet zonder werk zal zitten. Het is onwaarschijnlijk dat hij aan het roer blijft. “Ik word volgend jaar 68. Ik denk dat we tegen die tijd op zoek moeten naar een opvolger.”

Reageer op dit artikel