nieuws

‘Nederland laat miljarden liggen’

bouwbreed Premium

Samenwerking bij gebiedsontwikkeling tussen de bouw- en infrasectoren en andere bedrijfstakken komt in Nederland nauwelijks van de grond. Daardoor loopt ons land miljarden euro’s mis. En dat terwijl samenwerking relatief eenvoudig tot stand is te brengen door hindernissen weg te nemen.

Dat staat in ‘Meerwaardecreatie, cahier gebiedsontwikkeling’ van het Innovatieprogramma NederlandBovenWater dat vandaag verschijnt. NederlandBovenWater is erop gericht gebiedsontwikkeling uit het slop te trekken door nieuwe werkwijzen toe te passen. Bij het programma zijn onder meer private en publieke partijen en universiteiten betrokken. Reeds in 2011 wees NederlandBovenWater op de mogelijkheden geld te verdienen door samen te werken bij gebiedsontwikkeling. Zo leidt bijvoorbeeld levensloopbestendig bouwen voor 55-plussers ertoe dat veel minder ouderen worden opgenomen in verzorgingshuizen. Samenwerking tussen de zorgsector en gebiedsontwikkelaars zou derhalve tot forse bezuinigingen in de zorg kunnen leiden. Maar tot op heden is van zulke samenwerkingsverbanden nauwelijks sprake. Volgens NederlandBovenWater kunnen deze eenvoudig worden gestimuleerd. Dan moeten publieke en private partijen wel bereid zijn hun werkwijze aan te passen. Private grondbezitters bijvoorbeeld zullen bereid moeten zijn te accepteren dat hun bezittingen minder waard zijn dan verwacht. Als grondbezitters vanwege het economische getij niet weten wat ze met hun bezit moeten en er daarom niks mee doen in afwachting van winstgevender tijden, komen gebiedsontwikkelingen in het geheel niet van de grond. Niettemin drukken grondposities vooralsnog een te zwaar stempel op gebiedsontwikkelingen. Ook zullen overheden en bedrijven de regels en procedures die ze toepassen, beter moeten afstemmen. Nu komt het nog te vaak voor dat partijen vastlopen in de regels die ze zelf opgesteld hebben.

> pagina 3: afstemming publiek-privaat moet beter

Reageer op dit artikel