nieuws

Flevoland maakt afspraken over bedrijventerreinen

bouwbreed

De provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Dat heeft de provincie Flevoland bekendgemaakt.

De afspraken moeten er toe leiden dat er niet te veel bedrijfsterreinen in ontwikkeling worden genomen. Zes wethouders economie van de gemeenten en gedeputeerde Jan-Nico Appelman ondertekenden eerder deze week een convenant.

Daarin is afgesproken dat de voorraad bedrijventerreinen die de gemeenten hebben onderwerp zijn van regionaal overleg. Zodra een gemeente een terrein bouwrijp wil maken voor de vestiging van bedrijven, dan wordt hierover overlegd met andere gemeenten.

Als dat niet het gewenste resultaat geeft, neemt de provincie de beslissing over het al dan niet bouwrijp maken van de grond.

Zo moet worden voorkomen dat individuele gemeenten bedrijfslocaties ontwikkelen los van de regionale voorraad. De werkwijze vloeit voort uit afspraken die hierover zijn gemaakt met het rijk. Dit wil de kwaliteit van bedrijfsterreinen vergroten. Daarbij is van belang dat er niet te veel terreinen komen.

“Een goed aanbod aan bedrijfsterreinen is een belangrijke vestigingsfactor voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven in Flevoland”, zegt gedeputeerde Appelman.

Reageer op dit artikel