nieuws

Vinci moet betalen wegens huidkanker door asfalt

bouwbreed Premium

Het gerechtshof van Lyon heeft de wegenbouwdochter Eurovia van bouw- en concessiegigant Vinci veroordeeld tot het betalen van 200.000 euro schadevergoeding aan de nabestaanden van een werknemer die huidkanker had opgelopen door de voortdurende blootstelling aan giftige dampen van asfalt.

Volgens het hof is er een causaal verband aangetoond tussen de huidkanker en de beroepsactiviteiten van de betrokken werknemer die in 2008 op 56-jarige leeftijd aan de ziekte overleed. In Frankrijk is enige jaren geleden een ministerieel besluit (decreet) uitgevaardigd waarbij de criteria voor een aantal beroepsziekten zijn vastgelegd. Die criteria hebben zowel betrekking op het ziektebeeld als op de beroepshistorie van de patiënten. Wie aan de criteria voldoet, kan in aanmerking komen voor de daarvoor geldende sociale uitkeringen en vergoeding van ziektekosten. De Unie van Franse wegwerkbedrijven Usirf vreest wel dat er nu een lawine van schadeclaims op gang kan komen.

In Nederland is nog nooit een geval van huidkanker rechtstreeks in verband gebracht met het werken met asfalt of andere bij wegwerken gebruikte materialen. Dat stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten bij het AMC-ziekenhuis. ‘‘Wij hebben geen beroepsziekten van huidkanker ontvangen, niet via de bedrijfsartsen noch vanuit het peilstation ADS van de dermatologen. Dit is uiteraard mede toe te schrijven aan de lange latentietijd tussen blootstelling en de klinische manifestatie van de tumor, meestal ruim buiten het arbeidsleven van de meeste mensen. Bedrijfsartsen zullen deze dan ook zelden of nooit kunnen zien’’, aldus Jan Bakker, klinisch arbeidsgeneeskundige bij het NCVB. Hij voegt daar aan toe: ‘‘Het is te verwachten dat de bestanddelen van asfalt, en dan met name de polyclische aromaten in teer en bitumen, een carcinogene werking hebben op de huid. Op populatieniveau is dit beschreven maar op individueel niveau is dit nauwelijks te bewijzen, juist ook omdat zowel wegwerkers als buitenwerkers meestal blootgesteld zijn aan UV door zonlicht.’’

Reageer op dit artikel