nieuws

Vianen boekt succes met dmbo-light voor sportcomplex

bouwbreed Premium

Ingrid Koenen Vianen gunt het sportcomplex Helsdingen in een dbmo-contract aan bouwbedrijf Vaessen. “We vragen een maximaal functioneel, maar sober gebouw en dat krijgen we ook binnen het beschikbare budget.”

Na twee mislukkingen krijgt gemeente nu nieuw ‘sober en doelmatig’ gebouw

Vianen is een van de eerste gemeenten in Nederland die zich waagt aan een dbmo-light-contract. Sectorhoofd stadsontwikkeling Wybrand Boersma is aangenaam verrast door de inschrijvingen. “Eigenlijk lagen er vier goede aanbiedingen. De markt heeft onze wens goed begrepen. Sommige van hun adviseurs hebben nog wel moeite met hun nieuwe rol om resultaatverplichtingen te garanderen”, heeft hij gemerkt.

Van te voren heeft de gemeenteambtenaar wel wat twijfel gekend. Uiteraard kent hij de huiver bij veel andere overheden voor langlopende geïntegreerde contracten en ook de kennis binnen zijn gemeente was beperkt. Specifieke kennis over geïntegreerde contracten is dan ook ingehuurd door het inkoopbureau Midden Nederland en projectadviseur Harry Vedder in te schakelen. Toch pakken de kosten van de aanbestedingsprocedure niet hoger uit dan 1 procent van het budget.

Het sportcomplex heeft een bijzondere geschiedenis en twee eerdere traditionele aanbestedingspogingen liepen volledig mis. In 2003 legt een fikse brand het oude complex volledig in de as en sindsdien sport Vianen in een deels tijdelijk onderkomen. Voor de eerste poging om een multifunctioneel complex inclusief theater en jazz-café aan te besteden, toont slechts één partij belangstelling. Die schrijft ver boven de ramingen in en de gemeente besluit niet te gunnen.

De tweede poging in 2008 loopt stuk op extreem hoge exploitatielasten in het horecadeel.

Boersma besluit het roer om te gooien en het op een totaal andere manier aan te pakken. Hij voelt zich gesteund door zijn wethouder die ook wel iets voelt voor meer innovatieve aanbestedingsmethodes met oplossingen om meer regie bij de markt te leggen.

Ralph Rheiter van het inkoopbureau Midden Nederland schuift aan tafel om te adviseren over de nieuwe inkoopstrategie. De ambities worden mede door het beperkte budget van ruim 17 miljoen euro wat naar beneden bijgesteld: twee sporthallen, een zwembad, een ruimte voor vechtsporten (dojo) en beperkte ruimte voor horeca. “Sober en doelmatig qua architectuur, maar met een maximaal functioneel en exploiteerbaar sportconcept en ook tegen een reële prijs. Daar hebben we extra op gelet”, aldus Boersma.

De gemeente heeft maximaal 20 miljoen euro over voor het gebouw in combinatie met twintig jaar beheer, onderhoud en inkoop energie. Om de kwaliteitsbeoordeling een eerlijke kans te geven, vellen de inkoopexperts eerst een oordeel over de inhoudelijke inschrijvingen en daarna gaan pas de bijbehorende enveloppen met de prijs open.

Inmiddels heerst tevredenheid over de gekozen vorm en volgorde; de verwachting is dat meer gemeenten hun voordeel bij vergelijkbare projecten zouden kunnen doen.

Koppeling

Door de koppeling beheer en onderhoud en de energienota is de markt relatief veel ruimte gegeven om een eigen concept te presenteren. De methode ‘gunnen op waarde’ en een levenscyclus-benadering moeten uitlokken tot het ontwerp van een duurzaam gebouw. “Het is heel verleidelijk om daarover allerlei eisen vast te leggen, maar we hebben ons beperkt tot de ondergrens die Agentschap NL adviseert.” De winnende inschrijving gaat uit van een GPR 8,5, terwijl GPR 7 het minimum is.

In vier rondes moeten de ambtelijke molens wennen aan het idee dat alleen functionele eisen gesteld mochten worden en alle eerdere schetsen en uitgewerkte plannen van eisen de prullenbak in moeten. “Schrappen, schrappen en nog eens schrappen. Dus geen droogloopmat meer voorschrijven, maar die logisch vanuit een doelmatig schoonmaakbeleid laten voortrollen uit de gevraagde prestaties”, licht adviseur Harry Vedder toe.

In een Europese niet-openbare procedure melden zich aanvankelijk tien partijen, waarvan uiteindelijk vier een bieding doen. Ervaring met sporthallen en zwembaden en met dbmo-contracten zijn een vereiste om mee te dingen, maar zonder die koppeling. Gunning vindt plaats op basis van emvi-criteria, waarbij de prijs de TCO (Total Cost of Ownership) is.

Bouwbedrijf Vaessen heeft sinds deze week de definitieve gunning op zak. De basis is een dbmo-light-contract volgens het UAV-gc met aparte clausules voor beheer, onderhoud en energie en watergebruiken. De inschrijvingen van Olco, Pelikaan en Heerkes Van Bavel/Remmers zijn ook goed bevonden, maar buiten de boot gevallen.

Bewust is niet gekozen voor een officiële dialoogfase, maar voor twee mondelinge nota’s van inlichtingen. Ruimte om uitgebreid af te tasten over de wensen en behoeftes is niet aan de orde geweest, maar wel om verder uit te diepen en toe te lichten. De vragenrondes zjin schriftelijk vastgelegd en voorafgegaan door een presentatie van de gemeente over de levende gedachten. “Elke vraag wordt met een achterliggende gedachte gesteld en in een gesprek kun je beter inschatten wat de vragensteller wil weten. En dat leidt weer tot betere antwoorden”, is de ervaring van de drie inkoopexperts.

Reageer op dit artikel