nieuws

Ter Steege sluit akkoord over waterwingebied

bouwbreed

Ter Steege Vastgoed en de gemeente Hengelo hebben een akkoord bereikt over het voormalige waterwingebied in de Berflo Es. Hiermee komt een einde aan een jarenlange strijd tussen de lokale overheid en de ontwikkelaar.

De gemeente Hengelo, woningstichting Welbions en Ter Steege zijn overeengekomen dat de ontwikkelaar zijn grondposities in het zogenoemde Watertorenpark overdraagt aan de gemeente. De ontwikkelaar gaat bovendien niet in beroep tegen de onteigening van de grond. Over het resterende deel van de grond van Ter Steege hebben de partijen “afspraken gemaakt om tot een soepele overdracht te komen”, staat in een schriftelijke verklaring. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De gemeente had aanvankelijk concrete plannen voor woningbouw in het voormalig waterwingebied, maar waterbedrijf Vitens vroeg te veel geld voor de grond. Ter Steege lukte het in 2004 wel om het 6 hectare grote terrein aan te kopen. Kosten: ruim 3,2 miljoen euro. De ontwikkelaar wilde een groene woonwijk bouwen met circa 150 woningen.

Hengelo besloot echter om het bestemmingsplan niet te herzien, waardoor woningbouw onmogelijk werd. De gemeente wil het voormalige waterwingebied omvormen tot een groen doepark. Volgens Hengelo was het vanaf het begin duidelijk dat Ter Steege nooit woningen in het gebied zou mogen bouwen. Dat de ontwikkelaar een kat in de zak heeft gekocht is ondernemersrisico, aldus de lokale overheid.

Ter Steege maakte bezwaar, ging naar de Raad van State en probeerde goedkeuring te krijgen voor een plan met minder woningen, maar kreeg steeds nul op het rekest.

Onteigenen

De gemeente besloot enkele jaren geleden om een deel van het gebied te onteigenen. Er moest een multifunctionele accommodatie met Brede School komen, was het idee. De gemeente en de ontwikkelaar werden het echter niet eens over de prijs. Maart dit jaar besluit de rechter dat de eis tot onteigening van het waterwingebied wordt toegewezen. De gemeente betaalt voorlopig een schadeloosstelling van bijna 1,35 miljoen euro.

Gisteren bereikten de gemeente Hengelo en Ter Steege na een jaar lang praten dan toch een akkoord over de inrichting van het gebied. De kwestie kwam ter sprake tijdens onderhandelingen over fasering van de te bouwen grondgebonden woningen in het naastgelegen Veldwijk-Noord. De tweede en derde fase van dit project van woningstichting Welbions en Ter Steege werden april dit jaar tien jaar opgeschoven.

Reageer op dit artikel