nieuws

Restwarmte industrie drukt energieverbruik

bouwbreed Premium

Corporaties kunnen hun woningen het best ‘vergroenen’ door ze te verwarmen met restwarmte uit de industrie. Installatie-adviseur DWA uit Bodegraven concludeert dat in een onderzoek naar de effecten van bouwkundige maatregelen om het energieverbruik te drukken en van ‘groene’ technieken die het beslag op primaire energiebronnen verminderen.

Bouwkundige maatregelen renderen het beste in oudere grondgebonden woningen, vertelde Peter Heijboer van DWA op het congres ‘Slimmer met de rest’ waar de stand van zaken rond restwarmte werd besproken. Die restwarmte sorteert volgens Heijboer het meeste effect in appartementgebouwen. DWA werkt aan een rekenmodel dat het financiële rendement van besparende en vergroenende maatregelen bepaalt.

De markt biedt verschillende technieken om restwarmte bij de eindgebruiker te brengen. Egbert Klop van DWA onderzoekt voor LaTherm of dat met duwbakken kan. Het is een variant op de containers waarin LaTherm al restwarmte aanbiedt. De duwbakken worden gevuld met faseveranderend materiaal dat ruim 900 gigajoule aan warmte kan vasthouden. De containers kunnen ruim 9 gigajoule opnemen.

Klop verkent de mogelijkheden om zo restwarmte uit het Sloegebied te vervoeren naar Middelburg en Vlissingen en misschien ook nog naar Goes. Warmtetransport rendeert volgens hem het best bij afstanden van 10 tot 15 kilometer. Klop zegt dat de optie van de duwbak hem enigszins verbaasde. Een conventionele geïsoleerde buisleiding bleek financieel echter weinig aantrekkelijk, net als vervoer in een container.

Een conventionele buisleiding transporteert over ruim een jaar wel de warmte van afvalverbrander AVR naar Rotterdam. Dat is warmte van hoge temperatuur waarmee bedrijven processen kunnen onderhouden. Acht bedrijven hebben inmiddels interesse getoond voor de jaarlijkse 1,5 petajoule. Ab de Buck van adviseur CE Delft ontdekte dat de retourstroom ook nog nuttig kan worden gebruikt voor onder meer lagetemperatuurverwarming.

Een lagere temperatuur hoeft geen belemmering te zijn om restwarmte te gebruiken, vindt Klaas de Jong van de stichting Warmtenetwerk. In Oslo en Milaan zijn volgens hem goede ervaringen opgedaan met speciale warmtepompen die restwarmte van 30 graden Celsius op een temperatuur brengen van 70 tot 100 graden Celsius.

Eén van de weinige Nederlandse toepassingen is volgens De Jong te vinden in Den Bosch waar de vriesinstallatie van ijsbaan Sportiom water van 70 graden Celsius levert aan een naastgelegen zwembad.

Reageer op dit artikel