nieuws

Park Floriade 2012 verbouwd tot bedrijventerrein

bouwbreed Premium

Het tentoonstellingspark van de Floriade 2012 bij Venlo wordt ontmanteld en omgebouwd tot bedrijventerrein. “Eigenlijk is het geen ontmanteling, maar een duurzame transitie naar een nieuwe fase”, stelt Ton Vergeldt, projectmanager van Arcadis.

De sfeer is heel anders dan enkele dagen voor de opening van de wereldtuinbouwtentoonstelling in april. Toen werd onder grote druk de laatste hand gelegd aan het park en de paviljoens. Nu worden in alle rust de inzendingen uit 42 landen ontmanteld. Tot en met 7 oktober bezochten zo’n 2 miljoen mensen het park, aangenomen door Arcadis Nederland en uitgevoerd door Duoflora 2012. “Onder het lopende contract hebben we een deel van het werk tijdens de exploitatie en de ontmanteling erbij gekregen”, aldus Vergeldt. “We hebben het park op 5 april 2012 opgeleverd. Op 21 december moeten de inzenders weg zijn en op 31 mei 2013 wordt het bedrijventerrein Venlo Greenpark opgeleverd. Dat wordt een zelfstandig onderdeel van Greenport Venlo.”

De Floriade was als het ware te gast op het terrein, stelt Sven Stimac, projectdirecteur van de besloten vennootschap Regio Venlo Floriade 2012. “Het doel was niet de tentoonstelling, maar de economische ontwikkeling van de regio. De Floriade was een middel om de regio op de wereldkaart te zetten. Zo’n zestig ambassadeurs en een aantal minister-presidenten zijn op bezoek geweest. Dat levert rechtstreekse contacten op.”

Satellietterreinen

Duoflora 2012 houdt zich eerst bezig met de ontmanteling van de satellietterreinen buiten het park. Dat zijn een parkeerterrein (voormalige landbouwgrond, toekomstig bedrijventerrein) en een deel van Fresh Park Venlo aan de overkant van de autosnelweg (tijdens de Floriade stonden daar de kassa’s, nu wordt het een parkeerplaats voor zo’n honderd vrachtwagens). “We brengen deze terreinen terug in originele toestand. We verwijderen het freesasfalt, halen gebouwtjes weg en brengen de puinfundering in depot. Het asfalt wordt gebroken en gezeefd, gaat naar asfaltcentrales”, aldus Jan Folbert, projectmanager bij Dura Vermeer.

Ondertussen worden de kavels van de vijf themavelden ontruimd. Althans, een deel van de paviljoens blijft staan. Samson Urban Elements uit Zutphen haalt de bloembakken en banken op. Het houten gebouw Beach Club gaat waarschijnlijk een derdehands leven tegemoet in Zeeland. De kas van Maurice Kassenbouw bij de Innovatoren is verkocht aan een tuincentrum en wordt gedemonteerd. “Het enige wat overblijft zijn betonnen paaltjes, die trekken we eruit. Ze gaan naar de breker van Bowie Recycling”, aldus Vergeldt. Omdat de ondergrondse infra is gedimensioneerd op de toekomst worden slechts enkele kabels verwijderd. Folbert: “We halen de huisaansluitingen van de inzenders en de drinkwateraansluitingen van de kavels weg, maar de vijvers en de beregeningsinstallatie blijven. We vervolmaken de hoofdas naast de Innovatoren, waar enkele tijdelijke gebouwen stonden. In januari en februari leggen we nog enkele paden aan en sluiten we de infrastructuur aan op de openbare wegen. De vaste beplanting blijft behouden.”

Duurzaamheid stond centraal bij het ontwerp van de Floriade. “De meeste gebouwen zijn modulair of bestaan uit materialen die geschikt zijn voor 100 procent recy cling. We voerden materiaalanalyses uit in lijn met de cradle to cradle-filosofie”, aldus Vergeldt.

Projectdirecteur Stimac: “We hebben geen duurzaamheidsberekeningen gemaakt. Cradle to cradle is toepasbaar op producten, maar niet op een terrein of gebouwen. Maar we zijn op weg naar eco-effectiviteit.”

Het duurzaamheidsverslag van Floriade 2012 is dan ook kwalitatief, niet kwantitatief. Flora en fauna op het terrein zijn verrijkt, volgens Vivara (leverancier van de nestkastjes). Stimac: “We passen geen pvc toe vanwege de chloorchemie. We gebruiken betonnen straatstenen en werken met een gesloten grondbalans. We gebruiken regenwater voor de bere gening.” De ombouw van het park tot bedrijventerrein vergt geen grote veranderingen.

Projectgegevens

Ontmanteling van Floriade 2012, inrichting als bedrijventerreinOpdrachtgever:Floriade 2012Aannemer: Arcadis NederlandUitvoering:Duoflora 2012 (combinatie Arcadis en Dura Vermeer)Kosten:circa 500.000 euro

Reageer op dit artikel