nieuws

Lichte regio Randstad Zuid heeft zijn voordelen

bouwbreed Premium

De gemeente Westland blijft tegen de vorming van een openbaar lichaam voor de Metropoolregio Randstad Zuid. Niet nodig voor goede samenwerking, vindt de gemeenteraad die vreest voor een extra bestuurslaag waarin Rotterdam de boventoon gaat voeren. Met dit standpunt kruipt de gemeente wel dichter naar het standpunt van Zoetermeer en Lansingerland.

Versterking van de economie en afspraken over infrastructuur in de regio zijn prima, maar optuigen van een bestuurlijke moloch zien ze in Westland niet zitten. Dat was wel de bedoeling van Rotterdam en Haaglanden die onder de naam Metropoolregio Rotterdam Den Haag alle 24 gemeenten in de regio wilden verenigen. Reden daarvoor is de aanstaande opheffing van de Wet gemeenschappelijke regelingen plus. Een te omvangrijk en intensief proces, vindt Westland.

“Het grote nadeel hiervan is dat te veel en veel te zware bevoegdheden worden neergelegd in een nieuw, niet democratisch gelegitimeerd openbaar lichaam. Dit werkt verstikkend, omdat het de deelnemers gevangen houdt in stemverhoudingen en in posities. Dat eindresultaat wil de raad van Westland niet. Bovendien tendeert een nieuw openbaar lichaam naar een vierde bestuurslaag tussen gemeenten en provincies”, schrijft de gemeente in een brief aan het kabinet in een poging een lossere samenwerking te bewerkstelligen.

Het moet gaan om de inhoud, economische structuurversterking waarvoor nu concrete doelen moeten worden gesteld en een uitvoeringsprogramma moet worden opgesteld. “Daar dienen vervolgens de samenwerkingsstructuren en arrangementen uit afgeleid te worden. Evenals uit een goede inventarisatie tussen de raden van doelen in de samenwerking op andere beleidsterreinen, zoals infrastructuur, vervoersvoorzieningen, leefbaarheid en wonen”, vindt Westland.

Met dat standpunt komt de gemeente dicht bij de gedachten die ook in Zoetermeer en Lansingerland leven. In die twee gemeenten worden nut en noodzaak van goede samenwerking in de regio nadrukkelijk gezien. Dat geldt voor infrastructuur, maar net zo hard voor wonen, bedrijventerreinen en kantoren. Niet elkaars concurrenten zijn, maar samen zorgen voor versterking van de economie en een goede verdeling van kantoren- en woningbouw, is het motto.

Zoals inmiddels voormalig burgemeester Jan Waayer van Zoetermeer het twee maanden geleden in deze krant zei: “Het maakt niet uit of een Chinees assemblagebedrijf in Zoetermeer, Rotterdam of Naaldwijk komt, als het maar in de regio is, daar worden we allemaal beter van.”

Ambtelijke moloch

Het klinkt alsof het in Naaldwijk is bedacht. Ook daar staat de metropolitane economische samenwerking voorop die heel goed mogelijk is zonder dat daar een zwaar metropoolbestuur voor moet worden opgetuigd. Dat kan heel goed vanuit de bestaande Greenport- en Mainportformules, vindt Westland.

Het zouden de woorden van burgemeester Ewald van Vliet van Lansingerland hebben kunnen zijn. Die vond ook al dat “wij in ons land heel goed zijn in het praten over structuren en minder over de inhoud. Dat is niet de bedoeling in de metropoolregio. De inhoud staat voorop. Dat je dan een gemeenschappelijke regeling nodig hebt om het allemaal vast te leggen, is logisch. Maar dat moet geen bestuurlijke of ambtelijke moloch worden.”

Als in die lijnen de Metropoolregio Randstad Zuid vormgegeven wordt, kan er nog iets moois opbloeien waar de bouw alleen maar profijt van kan hebben. Want ook de sector zit niet te wachten op nog een bestuurlijke moloch erbij.

Reageer op dit artikel