nieuws

Kamer broedt op steuntje voor bouw

bouwbreed Premium

Bouw en renovatie moeten met het lage btw-tarief kunnen rekenen. Tweede Kamerleden hebben daarvoor een plan ingediend bij staatssecretaris Weekers (financiën).

Voorstel laag btw-tarief renovatie in Tweede Kamer

Oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SP willen dat in 2013 alle renovatie- en herstelwerkzaamheden onder het lage btw-tarief (6 procent) vallen. De regeling is alleen bedoeld voor arbeidskosten en is alleen in 2013 van kracht.

Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) laat in een eerste reactie weten: “Veel huiseigenaren stellen het onderhoud aan hun huis uit. Deze maatregel stimuleert de werkgelegenheid in de bouw. En elke baan die we door deze maatregel kunnen behouden voor de bouwsector, is natuurlijk meegenomen. Een bescheiden maar welkome impuls voor een sector in moeilijkheden. Grote perspectiefverbetering voor de bouw moet komen uit de doorbraak op de woningmarkt.” Minister Blok (wonen) liet ondertussen in de Tweede Kamer weten dat hij graag bekend wil komen te staan als minister voor bouw. Komende dinsdag is de stemming over het voorstel.

De annuïtaire aflossing voor nieuwe hypotheken per 2013 wordt ingevoerd en krijgt geen uitstel, liet Blok in het parlement weten. Brancheorganisaties en Kamerleden hadden hierom gevraagd. “Deze maatregel hebben we ruim van tevoren, bij het Lenteakkoord, aangekondigd”, reageerde hij. “Partijen hebben zich kunnen voorbereiden. Het is nu tijd om helderheid te geven door de maatregel ook daadwerkelijk in te voeren.”

De oppositiepartijen maakten zich zorgen over de effecten van de verhuurdersheffing voor corporaties. Blok wil echter alleen praten over de beperkte heffing die in 2013 wordt ingevoerd, en niet over de zwaardere belasting in 2014. “De angst van een aantal Kamerleden dat door de heffing de investeringen en maatregelen voor energiebesparing te lijden hebben, is onterecht. Uit de analyse van CPB en CFV blijkt zelfs dat volgend jaar de investeringsruimte groter wordt.”

Hoe de heffing in 2014 uitpakt, wil hij pas later bespreken. “Als alle maatregelen zijn doorgerekend.” Het verzoek om corporaties in krimpgebieden anders te belasten, hield hij af. “We kunnen erop terugkomen als aanvullende studies zijn gedaan.”

Reageer op dit artikel