nieuws

Inhaalslag van installatiebranche

bouwbreed

Vergeleken met constructeurs, architecten en adviesbureaus lopen installateurs nog achter in de implementatie van BIM. Volgens Mervyn Bodeving van installatie-adviesbureau VIAC staat we pas aan het begin van een cultuurverandering. Niet alleen van de installatiebranche, maar van de hele keten.

Goede ketensamenwerking noodzakelijk

T NO kent al enige tijd een BIM-quickscan waarmee bedrijven kunnen onderzoeken hoever ze zijn met BIM, en welke mogelijkheden er nog liggen. “Uit de resultaten daarvan blijkt nog steeds dat de installatiesector achterloopt ten opzichte van andere partijen in het ontwerpproces.”

Volgens Bodeving heeft dat een aantal oorzaken. “Het is voor installateurs redelijk nieuw. Constructeurs gebruiken al langer 3D-modellen. Voor hen is die overgang kleiner. Dat geldt eigenlijk ook voor architecten, die vaak allang met visualisaties werken.”

Flexibeler

Juist de kleinere installatiebedrijven doen het beter, denkt Bodeving. “Die zijn innovatiever en flexibeler. Grotere bedrijven zijn kwetsbaarder door de crisis. Om met BIM te gaan werken is bovendien een cultuurverandering nodig. Om die omslag te maken, is lastiger voor de grotere bedrijven.”

Een ander groot probleempunt voor de implementatie van BIM is de extra engineering die een installateur vaak nog moet uitvoeren. “Bij een bouwproject maakt de installatieadviseur tekeningen, maar vaak genoeg is dat een heel beperkt model op principeniveau. De installateur werkt het vervolgens zelf verder uit, en gaat dus opnieuw tekenen om de risico’s van wijzigingen in het model in beeld te brengen.”

BIM zou juist dat dubbele werk overbodig moeten maken. “Maar de installateur moet wel weten: wat is de meerwaarde voor mij? Waarom zou ik daarin moeten investeren? Het is duidelijk dat voor een goede BIM-implementatie wel een goede ketensamenwerking nodig is. Zodat de installateur sneller met de adviseur aan tafel gaat zitten, en er eerder een verdiepingsslag in het model gemaakt wordt.

Misschien moet je dan ook af van de beperkte opdracht voor de installatieadviseurs. Het voordeel voor de installateur is dat hij het werk niet nog een keer hoeft te doen. Hij hoeft die engineeringskosten niet te maken.”

Uiteindelijk moet wel de software beter geschikt worden gemaakt voor installatietoepassingen in BIM. Zo staat een bouwobjectendatabase als Bouwconnect voor de installatiesector nog in de kinderschoenen. “Bedrijven investeren ook nog niet in software, omdat die nog niet voldoende is toegespitst op de installatie.”

Concreet

Het is een van de redenen dat partners in de sector samen met branchevereniging Uneto-VNI een BIM-expertgroep bij elkaar hebben gebracht. Daar wordt bijvoorbeeld heel concreet gekeken naar de content, zoals de standaarden die branchebreed nodig zijn voor een objectenbibliotheek en voor informatie-uitwisseling.

“Daarnaast zijn we met de expertgroep bezig het BIM-proces in beeld te brengen. Wat komt erbij kijken in bijvoorbeeld ict en bedrijfsprocessen om BIM te gebruiken? BIM is nog een hele nieuwe ontwikkeling, en er is nog een flinke slag te maken. Maar de ontwikkeling gaan snel.”

Goede ketensamenwerking noodzakelijk

“ Juist de kleinere bedrijven doen het beter

Goede ketensamenwerking noodzakelijk

Totaaloverzicht van een project in Amsterdam.

Reageer op dit artikel