nieuws

Geïntegreerde aanpak is een risico voor funderingsbedrijven

bouwbreed Premium

De funderingsbedrijven zijn matig tevreden over het werken in geïntegreerde contracten. De samenwerking met opdrachtgever en hoofdaannemer moet beter om de risico’s beter te kunnen beheersen.

De leden van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken hebben nog een zwaar jaar voor de boeg voor in 2014 de markten weer aantrekken. De 1900 medewerkers tellende bedrijven waren vorig jaar gezamenlijk goed voor een omzet van 850 miljoen euro, waarvan 70 procent afkomstig uit de funderingsmarkt.

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) daalt de funderingsomzet dit jaar met 13 procent tot een half miljard om in 2013 nogmaals 3 procent in te leveren. Pas vanaf 2014 nemen de activiteiten weer toe. Het EIB mikt voor 2017 op een niveau van 540 miljoen, een slordige 5 procent onder het peil van vorig jaar.

Uit het EIB-rapport van Paul Groot en Harmen Suiskind blijkt dat de funderingsbedrijven vooral in onderaanneming werken. Slechts in 15 procent van de gevallen staan de specialisten zelf aan het roer. Van iedere euro wordt 70 cent binnengehaald door bedrijven met meer dan 25 miljoen om zet, de groten in de sector.

Wanden

De hoofdstroom van het werk komt uiteindelijk van Rijkswaterstaat, ProRail en de lagere overheden. De gemeenten en waterschappen zijn goed voor bijna een derde van de orders. De belangrijkste aangeboden techniek betreft het aanbrengen van dam- en combiwanden (45 procent). De kleine bedrijven halen de helft van hun omzet uit houten dan wel prefab palen, vooral bestemd voor de burgerlijke en utiliteitsbouw.

Twee op de drie projecten worden uitgevoerd aan de hand van traditionele bestekken. De innovatieve contracten zijn echter in opmars. Vooral de grote opdrachtgevers passen steeds vaker geïntegreerde contractvormen toe. Voor de funderingsbedrijven brengt de opkomst mee dat ze steeds meer te maken krijgen met afstemming binnen het bouwproces en omgevingsmanagement. Zowel opdrachtgevers als hoofdaannemers vragen investeringen op het vlak van de ontwerp- en voorbereidingscapaciteit. De fundeerders richten zich vooral op de ontwerp kant.

Traditionele rol

Het EIB constateert dat vanwege onduidelijkheden in de rolverdeling de deelnemers aan de geïntegreerde contracten regelmatig terugvallen in hun traditionele rol. Een punt van aandacht bij de innovatieve werkwijzen is ook de doorlooptijd van de projecten.

Reageer op dit artikel