nieuws

Fouten Bouwbesluit hersteld

bouwbreed

Het Bouwbesluit wordt verbeterd op ongeveer twintig punten. Loodgieters en elektriciens moeten echter blijven opletten in kruipruimten.

Meeste meldingen bij ministerie loos alarm

< vervolg van pagina 1

Om fouten uit het nieuwe Bouwbesluit te halen, kwam er een meldpunt. Het ministerie publiceerde vorige week een overzicht van alle ingediende opmerkingen. In totaal betreft het negentig meldingen. Meestal is het loos alarm.

Sommige meldingen zijn in onderzoek. Zo’n twintig regels worden per 1 januari aangepast in het Bouwbesluit of bijbehorende NEN-normen.

De fouten zijn verschillend van aard. Vaker gaat het over een onterechte verzwaring van de eisen, zoals bij de regelbaarheid van ventilatievoorzieningen: het nieuwe Bouwbesluit stelt te strenge regels voor de toevoer van verse lucht naar toiletten en badkamers. Het ministerie past dat aan.

Ook de zogeheten nagaleis voor woongebouwen werd onbedoeld strenger. Noodtrappen moeten nu ook zijn uitgerust met extra geluidsisolerende maatregelen die veel geld kosten. Ook die fout wordt aangepast.

Mis gaat het verder met brandmeldinstallaties. In een van de tabellen in het Bouwbesluit ontbreekt het aan regels voor logies, terwijl voor alle logies vanaf 250 vierkante meter een brandmeldinstallaties verplicht is. Per 1 januari is die fout rechtgezet.

Een ander foutje betreft woongebouwen en liften. In de toelichting staat dat een woongebouw vanaf vier verdiepingen een personenlift moet hebben. Die regel geldt echter niet als het woongebouw lager is dan 12 meter. Op de website rijksoverheid.nl zal het ministerie die omissie wegnemen, omdat fouten in de toelichting om “juridische technische redenen” niet kunnen worden hersteld.

Voor loodgieters en elektriciens kan het Bouwbesluit gevaarlijk uitpakken. Sinds 1 april mogen kruipruimten worden afgewerkt met brandgevaarlijke materialen. Die regel moet voorkomen dat belemmeringen ontstaan voor “geaccepteerde bouwsystemen zoals PS-funderingsbekisting en een combinatievloer met eps vulelementen”.

Het ministerie laat de kruipruimteregels zoals ze zijn. Wel erkent het dat het “onverstandig is” om in dergelijke kruipruimten te lassen, te solderen of te slijpen.

De Tweede Kamer vergadert op 21 november over het Bouwbesluit met de minister.

Reageer op dit artikel