nieuws

Extra vertraging Tweede Coentunnel

bouwbreed Premium

De Tweede Coentunnel loopt extra vertraging op doordat zowel de Tunnelwet als de Tracéwet van toepassing is. Nadat alle partijen het eens zijn over de veiligheid, moeten ze nog verplicht zes weken wachten voordat de tunnel open kan.

De Tunnelwet schrijft namelijk toepassing van de Tracéwet voor, waarin de bepaling staat dat nog zes weken terinzagelegging verplicht is van de ontwerp-openstellingsvergunning. Dat kan in de ogen van de gemeente Amsterdam pas als de testresultaten en de eindbeschouwing zijn afgerond, maar Rijkswaterstaat heeft haast en wil daar niet op wachten.

De impasse bracht het college van Amsterdam ertoe minister Schultz een brandbrief te sturen om haar te wijzen op de vreemde bepaling in de procedure rond de openstelling. De nieuwe Tunnelwet (WARVW) repareert de verplichte terinzagelegging niet en schrijft gebruik van de Tracéwet juist voor, waardoor alle toekomstige tunnelprojecten ermee te maken krijgen, ook de combitunnel Nijverdal, de A2 Maastricht en op termijn de A4 Midden-Delfland en twee tunnels in de A6/A9.

Omzeilen

Rijkswaterstaat probeert de regels te omzeilen door alvast een incomplete set documenten ter inzage te laten leggen en de gemeente onder druk te zetten een oogje dicht te knijpen rond de procedure voor de openstelling. Maar daar gaat Amsterdam niet mee akkoord; de stad heeft een belangrijke troef in handen met de af te geven openstellingsvergunning. “Juist in de laatste fase voor openstelling blijken vaak majeure problemen met betrekking tot de veiligheid, zoals bij de tunnel in Roermond en Utrecht. Daar waren de testresulaten aanleiding om de tunnels pas ver na de geplande datum open te stellen. Wij zullen de wet volgen”, zeggen de Amsterdamse bestuurders, die niet van plan zijn carte blanche te geven. Het college wijst wel op het nog bestaande alternatief om de reguliere procedure van de Algemene wet bestuursrecht te doorlopen, maar laat de keus aan de minister.

Als eerste project loopt de Tweede Coentunnel tegen de vertraging aan. De afbouw van de tunnel loopt ook al ruim negen maanden vertraging op door discussie tussen de bouwcombinatie en Rijkswaterstaat over de inpassing van de nieuwe tunnelstandaard.

Reageer op dit artikel