nieuws

Energie opwekken bij stuw in rivier

bouwbreed Premium

Een proef met energieopwekking uit langzaam stromend water is geslaagd. Vervolgtesten zijn nodig, maar het uit Amerika geïmporteerde waterkrachtsysteem Vivace lijkt veelbelovend.

Testen met waterkrachtsysteem Vivace veelbelovend

Het waterscha p Rijn en IJssel in Doetinchem voert deze en volgende maand testen uit met het systeem in de stuw in de Oude IJssel bij Ulft.

Vivace is een systeem dat duurzame energie opwekt in langzaam stromend water. Het is rendabel bij lage stroomsnelheden vanaf 1 meter per seconde. Dat maakt het systeem interessant voor deltagebieden als Nederland en de grotere rivieren in Europa, waar het water langzaam stroomt.

In een stuw in het riviertje De Berkel bij Lochem is een eerste ontwerp gemaakt voor het systeem, dat daar minimaal 35.000 kWh per jaar kan opwekken. Hiermee kunnen circa tien huishoudens een jaar lang van energie worden voorzien.

Een andere pilot met Vivace is door ingenieursbureau Tauw uitgevoerd bij de stuw De Haandrik in het riviertje De Vech t. Daar is aangetoond dat het waterkrachtsysteem gemiddeld 290.000 kWh per jaar oplevert. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van tachtig huishoudens.

Vivace staat voor Vortex Induced Vibrations Aquatic Clean Energy. Het systeem produceert energie door gebruik te maken van wervelingen (vortexen) van water rond een aantal cilinders, die overdwars in boxen met een doorstroomopening van circa 1 vierkante meter zijn gemonteerd. De boxen worden vóór de stuw geplaatst. De wervelingen zetten door het snelstromende water de cilinders verticaal in beweging. Uit deze beweging wordt elektrische energie gewonnen.

Bij de verdere ontwikkeling van het visvriendelijke systeem is een groot aantal partijen betrokken. Naast Tauw en een aantal waterschappen zijn dat onder andere GMB, Janssen Venneboer en Saxion Hogeschool. De provincie Overijssel steunt het project financieel.

Reageer op dit artikel