nieuws

Corporatie uit Slochteren gedwongen te fuseren

bouwbreed Premium

Stichting Woningbouw Slochteren moet vanwege financiële problemen fuseren met een andere woningcorporatie. De corporatie kwam in problemen door de bouw van een nieuw zorgcentrum.

Het recent door Geveke opgeleverde zorgcentrum in Siddeburen zou gefinancierd moeten worden uit de verkoop van twee-onder-een-kap-koopwoningen die rondom het zorgcentrum gebouwd zouden worden. Vanwege de slechte woningmarkt, kwam die verkoop niet op gang. “Dat leidde tot een tijdelijk liquiditeitstekort”, zegt directeur-bestuurder David Woortman.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is bijgesprongen met een noodlening van 2,5 miljoen euro. Voorwaarde die het waarborgfonds stelt is dat de woningstichting moet fuseren met een naburige corporatie, tegen de zin van Woortman. “Het wordt ons opgedrongen.” Volgens hem had de corporatie uit Slochteren (1.230 woningen) zelfstandig door kunnen gaan. “We zijn in principe een hele gezonde corporatie. Wel hadden we door kabinetsmaatregelen het onderhoud moeten verminderen en de nieuwbouw moeten stoppen.”

Toezicht

Volgens de corporatiedirecteur moet zijn stichting jaarlijks zeven ton aan verhuursheffing afdragen. Daarbovenop komt nog het negatieve effect van lagere huren. Als de maximumhuur van 4,5 procent van de WOZ-waarde in zijn regio wordt ingevoerd, gaan de totale huurinkomsten flink omlaag.

De corporatie is vanwege de financiële problemen door toezichthouder CFV per 7 november 2012 onder verscherpt toezicht geplaatst en is inmiddels in gesprek met verschillende draagkrachtigere corporaties.

Reageer op dit artikel