nieuws

‘Calculatie zelf doen is gekkenwerk’

bouwbreed Premium

‘Calculatie zelf doen is gekkenwerk’

Door samen met concurrerende aannemers het eenvoudigste, maar arbeidsintensiefste deel van de calculatie uit te besteden, kun je veel besparen, stelt bouwkundig bureau Interplan, dat een internetoplossing voor “calculatiepooling” bedacht.

Het geklaag en gemor komt al jaren uit alle hoeken van de bouw. Inschrijvingen en het maken van aanbiedingen kost immens veel tijd, en dus geld. Nu door de crisis steeds meer honden vechten om één been, lopen de calculatiekosten op. Omdat de bouw op zoek is naar efficiëntere werkprocessen, wil bouwkundig bureau Interplan bouwbedrijven laten “poolen” met hun calculaties.

De bedoeling is dat niet meer iedere aannemer alles voor zichzelf calculeert. Een deel van de calculatie kan door één bureau worden uitgevoerd voor verschillende aannemers die op hetzelfde werk inschrijven. De gedachte erachter: voor een groot deel van de offertes rekenen aannemers dezelfde hoeveelheden: de hoeveelheid stenen, dakpannen, plinten etc.. Iedere aannemers komt op ongeveer dezelfde kosten. Daarop valt toch niet te concurreren, zegt Interplan-directeur Ron Duivenvoorden. Dus waarom niet besparen op dit arbeidsintensieve werk? “Op een werk van 30 miljoen euro zijn de calculatiekosten zo’n 50.000 euro. Door met vijf aannemers te poolen, kom je op zo’n 11.000 euro per deelnemer. Gemiddeld bespaar je zo’n 75 procent”, rekent Duivenvoorden voor. Hoe meer aannemers meedoen aan de poolcalculatie, hoe goedkoper het wordt.

Een revolutionair idee? Nee. Calculatiepooling is niet nieuw, relativeert Duivenvoorden. Het meeliften op calculaties is bij de grote aannemers al veel langer bekend, zo’n twintig jaar geleden werd het al gedaan. Door de omvang van de projecten en de drukte op de markt, werd de behoefte eraan groter. Calculeren moest sneller en slimmer.

De gedachte erachter is logisch, legt Duivenvoorden uit. “Het is gekkenwerk om allemaal afzonderlijk calculaties te maken en hoeveelheden uit te trekken. We zijn met z’n allen hetzelfde werk aan het doen, waarom niet één partij die het uitrekenwerk doet? Als er 100 meter balk getekend is, dan moet je 100 meter balk rekenen. Dat is voor iedereen hetzelfde, zo eenvoudig is het.”

Geleide lijk aan verslapte de aandacht voor het gezamenlijk rekenen en gingen velen het weer zelf doen. En na de bouwfraude werden alle vormen van samenwerking verdacht. Maar sinds de crisis lijkt calculatiepooling weer helemaal terug van weggeweest. Alles waarbij bespaard kan worden, wordt omarmd. Niet alleen op grote projecten wordt inmiddels gepoold, ook kleine en middelgrote aannemers rekenen gezamenlijk.

De opkomst van internet zorgt voor een extra impuls. Interplan is naar eigen zeggen het eerste en enige calculatiebureau dat de pooling via internet (www.rekencentrumvandebouw.nl) organiseert. Voor het poolen is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten dat er grote opdrachten in de markt gezet worden. Daarvoor neust Interplan door alle mogelijke aankondigingen die Nederland rijk is, van de Aanbestedingskalender en Tendernet tot corporatiewebsites. Opdracht gevonden? Dan bevraagt Interplan in de regio aannemers via e-mail of ze meedoen met de aanbesteding en zo ja, of ze interesse hebben in calculatiepooling. Zo’n 240 bouwbedrijven zijn ingeschreven. Ook grote bouwers als BAM, Heijmans en Ballast Nedam doen mee. Interplan heeft al ruim vijfhonderd calculaties op basis van pooling gedaan en wil het aantal deelnemende bedrijven binnen een paar jaar uitbreiden naar zeshonderd.

Vertrouwelijk

Duivenvoord en benadrukt dat Interplan vertrouwelijk omgaat met de gegevens van alle aannemers. Niemand komt van elkaar te weten wie met welke opdracht bezig is. Aannemers zien alleen via de website van Interplan hoeveel gegadigden er zijn voor een calculatiepool.

Toch zijn opdrachtgevers, zoals woningcorporaties nog wat huiverig voor het concept van gezamenlijk calculeren, merkt Duivenvoorden. “Je hoort vaak: dat is slim wat jullie doen. Maar mag het wel?” Opdrachtgevers zijn bang dat bouwers door het poolen toch op een of andere manier samenspannen. “Maar daar is geen sprake van”, verzekert Duivenvoorden.

Dat aannemers op dezelfde prijs uitkomen vanwege het poolen is uitgesloten, stelt hij. “Juist door te poolen kunnen aannemers meer aandacht besteden aan zaken die werkelijk een verschil maken met de concurrentie, zoals, project- en risicoanalyse, alternatieven in de uitvoering en scherpe inkoop, planning.”

De opkomst van BIM vergroot de noodzaak tot een gezamenlijke hoeveelhedencalculatie, meent Duivenvoorden. “Me t BIM worden de hoeveelheden digitaal gegenereerd uit het 3D-model. Deze vorm van hoeveelheden bepalen wordt het nieuwe calculeren. Eigenlijk werken we met de pool-calculatie volgens hetzelfde principe, iedereen krijgt dezelfde hoeveelheden.”

Reageer op dit artikel