nieuws

‘Andere kijk op cultureel erfgoed door crisis’

bouwbreed Premium

Herontwikkeling en herbestemming van cultureel erfgoed wordt door de economische crisis verlamd. Investeringen blijven uit en de overheid trekt zich terug.

Dat stelt Joks Janssen, buitengewoon hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan Wageningen Universiteit. In zijn inaugurele rede zegt hij: “De decentralisatie van taken van de rijksoverheid op dit terrein is blijvend. Dat geldt ook voor de financiën die in de afgelopen twintig jaar veel ruimer voorhanden waren. De herbestemming en herontwikkeling van cultureel erfgoed loopt daarmee meer dan voorheen tegen economische grenzen aan.”

Daarom moet worden gezocht naar andere mogelijkheden om cultureel erfgoed te bewaren. Janssen verwacht dat grootschalige herontwikkeling van historisch belangrijke bouwwerken er niet meer in zit. Daarom vindt hij dat soepeler moet worden omgegaan met eisen die worden gesteld aan beeldherstel en het conserveren van materialen. Vanwege een gebrek aan geld en overheidsbemoeienis met de branche goedkoper gaan werken. “Het lijkt me in dat verband dat de erfgoedsector ook verantwoordelijkheid draagt voor het vinden van financieel haalbare oplossingen.”

Dat betekent ook dat de sector moet helpen bij het vinden van geldschietsers. Hierbij zou in het bijzonder op lokaal niveau moeten worden gekeken. Daar hoeft geld niet het grootste probleem te zijn.

Reageer op dit artikel