nieuws

‘We willen het gebied achterlaten met een plus’

bouwbreed Premium

De provincie Friesland kocht tussen 2007 en 2010 te veel grond aan voor infrastructurele projecten zoals de Centrale As en de Haak om Leeuwarden. Ook werden te hoge schadeloosstellingen betaald aan uitgekochte agrarische bedrijven. Dat riekt naar staatssteun. Dit constateert de Noordelijke Rekenkamer in een deze week verschenen onderzoeksrapport.

Verantwoordelijk gedeputeerde Johannes Kramer (Fryske Nasjonale Partij) is het gedeeltelijk eens met de kritiek en laat een onderzoek instellen.

Was het rapport een schok voor u?

Kramer: “Ja en nee. Ja, omdat de Rekenkamer zegt dat staatssteun aan de orde is. Wij denken van niet, maar laten dit wel onderzoeken. Het is overigens vooral vervelend voor de uitgekochte grondeigenaren, die nu lang in onzekerheid zitten. En nee, omdat we wisten dat we nog een slag moesten maken met ons grondbeleid en we nog niet in control waren. Het rapport heeft dit urgent in beeld gebracht.”

U bent wel erg lief geweest voor agrariërs die moesten wijken voor een weg. De Noordelijke Rekenkamer zegt dat de provincie veel te veel heeft betaald voor de grond en te weinig gebruikmaakt van onteigening.

“Wij hanteren in Friesland de menselijke maat. Die houdt in dat we eerst op zoek gaan naar een minnelijke schikking. We willen geen onnodige onrust in een gebied. Komen we er niet uit, dan kunnen we onteigening toepassen. Vaak lopen beide processen overigens parallel, want anders komen we in de knoei met de planning.”

Waarom koopt de provincie zoveel meer grond aan dan strikt noodzakelijk is?

“De Rekenkamer gaat alleen uit van het efficiënt uitrollen van een wegenproject. Wij hanteren in de provincie sinds 2007 een gebiedsgericht beleid, wat inhoudt dat we meer aankopen om te kunnen investeren in natuur, landschap, recreatie, toerisme en verkeersveiligheid. We willen het gebied achterlaten met een plus. Die benadering is redelijk uniek in Nederland en leidt volgens ons tot maatschappelijke doelmatigheid. De Rekenkamer gaat uit van een andere zienswijze.”

U betaalde een hogere grondprijs dan de reële marktwaarde ervan, zegt de Rekenkamer.

“Dat betwisten wij. Zij gaan uit van een marktconforme prijs voor grond in de hele provincie. Maar een stuk grond op Schiermon-nikoog heeft een andere prijs dan een stuk kleigrond of veengrond. We hebben wel degelijk marktconforme tarieven gehanteerd. Overigens letten we er nu sterk op dat we niet te veel betalen.”

U loopt financiële risico’s, zegt de Rekenkamer. Bij eventuele grondverkoop lijdt de provincie een miljoenenverlies.

“We hoeven niet naar de staten voor extra krediet en er zijn geen acute financiële problemen.

Maar we hadden gedurende het proces misschien scherper moeten zijn op dossiervorming en taxatie. Gebleken is dat taxatierapporten achteraf zijn vastgesteld. Dat kan beter vooraf. We laten nu een onderzoek instellen door Berenschot naar de hele gang van zaken. Daarbij wordt onder meer gekeken of de interne regels zijn nageleefd en of de interne verslaglegging op orde was. Onze werkprocessen moeten beter. We hebben nog een slag te maken.”

Reageer op dit artikel