nieuws

VN wil leren van pps uit Nederland

bouwbreed

Bij de renovatie van hun complex in Genève zetten de Verenigde Naties expliciet in op pps. De pps-renovatie van het Nederlandse ministerie van Financiën is inspiratiebron.

Renovatie Financiën inspiratiebron

“Ik hoop dat Nederlandse bedrijven zo een grotere kans maken een graantje mee te pikken bij de modernisering van het Palais des Nations. Vooral omdat ze kennisvoorsprong hebben, al mag bij de aanbesteding natuurlijk iedereen inschrijven”, verzekert ambassaderaad Jan van Schoonhoven. Met de renovatie is rond 600 miljoen euro gemoeid.

De oud-directeur Rijkswaterstaat vertegenwoordigt Nederland op het gebied van infrastructuur en pps in de Zwitserse stad en adviseert de VN bij de introductie van pps. De VN heeft haar lesje geleerd uit renovaties in New York waar de kosten zouden zijn verdubbeld tot rond 2 miljard dollar.

Met een langjarig contract waarin ontwerp, bouw, financiering, beheer en onderhoud zijn gecombineerd, hoopt de VN de investering nu overzichtelijk te houden. Een breuk met de internationale praktijk van ‘bouwen en wegwezen’, waarbij financiële tegenvallers en slechte kwaliteit voor rekening zijn van de opdrachtgever.

In Nederland besteden Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat al enkele jaren grote projecten aan via dbfm-contracten. Bouw en onderhoud van gevangenissen, ministeries, belastingkantoren en snelwegen zijn in langlopende projecten aan de markt overgedragen. Daarmee bespaart het Rijk gemiddeld 15 procent op de budgetten. Een belangrijke reden waarom de VN is gevraagd te kijken naar pps-mogelijkheden, weet Van Schoonhoven. “Nederlandse pps-kennis is mogelijk zeer waardevol, de reconstructie van het ministerie van Financiën kan als voorbeeld dienen.”

In december vindt een workshop plaats voor kennisdeling, waaraan ook Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen. De diplomaat denkt aan partijen als BAM, Strukton, Ballast Nedam, Rebelgroup en Haskoning DHV en diverse pps-netwerken. Hij riep het bedrijfsleven al eerder op de grenzen te verleggen: “Nederland is zo goed als volgebouwd. Bij de paar grote projecten die nog komen, melden zich steeds meer buitenlandse partijen. De opties zijn: prijzenslag of letterlijk over de grens kijken.”

Reageer op dit artikel