nieuws

Vijftien alternatieven voor tropisch hardhout

bouwbreed

Een consortium van houtimporterende bedrijven begint op korte termijn met het beproeven van vijftien minder bekende tropische houtsoorten. Het is de bedoeling dat deze aan het bestaande skala hardhoutsoorten wordt toegevoegd.

Houtimporteurs beginnen samen met FSC uitgebreid onderzoeksprogramma

In samenwerking met FSC Nederland hebben vijf houtimporterende bedrijven uit een groslijst van meer dan vijftig soorten een shortlist opgesteld van vijftien minder bekende tropische houtsoorten. Het gaat om soorten die tot nu toe niet in beeld waren voor import in Nederland, maar die wel op de door FSC gecontroleerde plantages op Borneo, in het Amazonegebied en in het Congo Bekken voorkomen.

Zo komen uit Zuid-Amerika en Borneo alternatieven voor onder andere geveltimmerwerk en -bekleding. Die Kunnen merbau en meranti vervangen. Bosbouwbedrijven in Congo leveren bijvoorbeeld alternatieven voor azobé, dat veel wordt toegepast in de gww-sector. Volgens Frans van Nunen van Dekker Hout in Den Haag, één van de deelnemende bedrijven, is bij de selectie een goede verdeling over de gebieden van herkomst gemaakt.

De komende tijd moet een uitgebreid onderzoeksprogramma uitwijzen wat de precieze eigenschappen van de geselecteerde soorten zijn. Dan gaat het onder meer om sterkte en stijfheid, krimp- en zwelgedrag, de hechting en de impregneerbaarheid.

Na de testperiode, verzekert Van Nunen, zullen de geselecteerde soorten in voldoende mate aanwezig zijn om breed te worden toegepast. Dat zal volgens Van Nunen wel 2014 worden. Door bij de import meer te sturen op de toepassing van het hout, denken de initiatiefnemers dat de druk op de bekende soorten zal afnemen. Zij verwachten bovendien dat veel alternatieve houtsoorten voor specifieke toepassingen zelfs beter geschikt zullen zijn dan de bekende soorten hardhout.

Verantwoord

Het project is gestart om de bosbouwbedrijven in de tropen te helpen bij verantwoord bosbeheer en de vermarkting van het hout. Dit houdt in dat niet alleen de commercieel interessante soorten op de plantages worden geoogst, maar ook de minder bekende. Bosbeheerders in de tropen ondervinden vaak problemen met het vermarkten daarvan in Europa.

Alle bedrijven binnen het consortium zijn partner van het netwerk van FSC Nederland. In het project werken ze ook nauw samen met de tropisch houtprogramma’s van Initiatief Duurzame Handel (IDH). Dat zijn The Amazone Alternative, The Borneo Initiative en het Congo Basin Program.

Ruim de helft van de geselecteerde soorten komt uit bossen die door IDH zijn gesteund bij de FSC-certificering. Het overige deel is afkomstig uit de bossen van de consortiumleden zelf. Naast Dekker Hout zijn dat Houthandel Van Dam Bunnik, Lionex, Precious Woods Europe en Wijma Kampen.

Reageer op dit artikel