nieuws

Nieuwe golf van fusies en overnames

bouwbreed Premium

De bouwsector staat aan de vooravond van een nieuwe fusie- en overnamegolf. Tot die conclusie komt accountantsbureau PWC in zijn nieuwste performance-meting.

PWC ziet trend overslaan naar bouwsector

Buiten de bouw is al enige tijd een toenemende activiteit op de fusie- en overnamemarkt waarneembaar. Vooral gezonde private ondernemingen en familiebedrijven grijpen de crisis aan om hun marktpositie te versterken. Volgens Erik Franzen, directeur van de sectorgroep Bouw van PWC, is het “zeer wel denkbaar” dat deze trend overslaat naar de bouwsector. Ook al is het financieringsklimaat momenteel allesbehalve gunstig.

“Bouwbedrijven met een sterke kaspositie hebben juist nu de kans om toe te slaan”, constateert Franzen. “Bij veel aannemers is het water tot aan de lippen gestegen. Een overname door een kapitaalkrachtige partij kan dan een mogelijkheid zijn om alsnog te overleven. En de overnemende partij kan voor een lage prijs een waardevolle toevoeging op de eigen bedrijfsactiviteiten in huis halen.”

Veel overnames zullen volgens PWC ingegeven zijn door de wens tot meer schaalgrootte. Bij voldoende bedrijfsomvang kunnen bouwers de steeds complexere projecten uitvoeren, waar de markt om vraagt. Maar ook strategische veranderingen bij opdrachtgevers zetten aan tot fusies en overnames. Zo laten gemeenten steeds meer over aan de markt, zet Rijkswaterstaat in toenemende mate in op integrale contracten en verschuift de focus van ontwikkelaars naar renovatie en vernieuwbouw.

“Deze veranderingen vragen van bouwers andere competenties; meer flexibiliteit, het toevoegen van financieringsarrangementen en het nemen van langetermijnverantwoordelijkheden”, benadrukt Edmond Verstraete, voorzitter van PWC’s bouwteam.

Afgelopen decennia kende de bouw al drie keer eerder een consolidatieslag: eind jaren tachtig, begin deze eeuw en in 2006/2007. Tijdens de middelste waren de acquisities vooral gericht op landelijke dekking en schaalgrootte. In relatief korte tijd ontstonden toen bouwconcerns met een grote geografische spreiding.

De recente overnames van (delen van) Ooms en Rasenberg door Strukton, van MNO Vervat door Boskalis en van het failliete Moes door Hurks zijn volgens PWC duidelijke signalen dat de overnamemarkt nu echt in beweging komt.

Last

Uit de performance-meting, die vandaag zal worden gepubliceerd, blijkt dat de veertien grootste bouwondernemingen vorig jaar 5 procent meer omzet hebben behaald en 9 procent meer winst. Dat de bovenkant van de bouwsector wel degelijk ook last heeft van de crisis, blijkt vooral uit de financiering van bedrijfsactiviteiten. Daarvoor was 30 procent meer vreemd vermogen nodig dan twee jaar geleden. Bovendien zijn de orderportefeuilles over de hele breedte in omvang teruggelopen.

Reageer op dit artikel