nieuws

Investeringen vergen extra bezuinigingen Rijk

bouwbreed Premium

Als de rijksoverheid investeringen belangrijk vindt voor de economische groei, dan moet er 2 miljard extra bezuinigd worden. Dat adviseert het Centraal Planbureau volgens Binnenlands Bestuur in een vertrouwelijk stuk.

Het CPB komt met dit opmerkelijke advies omdat blijkt dat lagere overheden de afgelopen vijf jaar ongeveer twee keer zoveel geïnvesteerd hebben als de rijksoverheid. Die investeringen komen echter onder druk te staan door de systematiek die nu is gekozen om het overheidstekort terug te dringen.

Niet alleen de tekorten van de rijksoverheid, maar ook die van lagere overheden tellen mee voor het tekort. Volgens de huidige afspraken moet het tekort van de lagere overheden op nul uitkomen, evenals het tekort van het Rijk.

Volgens het CPB doet het Rijk er goed aan bij de berekening van het overheidstekort en het toedelen van bezuinigingen rekening te houden met het gegeven dat lagere overheden een hogere investeringsbehoefte hebben. Net als recentelijk het Internationaal Monetair Fonds deed, is het CPB er voorstander van de bezuinigingen zodanig te kiezen dat de investeringen nog zoveel mogelijk op peil blijven.

Compenseren

Dit houdt in dat als de investeringen van lagere overheden op peil moeten blijven, zij in die visie een tekort mogen hebben van 0,29 procent van het bruto binnenlands product. Om in 2017 dan toch op een totaal overheidstekort van nul uit te komen, moet het Rijk die 0,29 procent compenseren, hetgeen 2 miljard extra bezuinigen betekent.

Met dit advies komt het CPB voor een deel tegemoet aan kritieken van de Raad van State, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen op de Wet houdbaarheid overheidsfinanciën. Volgens de criticasters houdt die wet totaal geen rekening met de totaal andere manier van boekhouden bij de lagere overheden. Die hanteren het baten- en lastenstelsel hetgeen juist voor investeringen heel veel uitmaakt ten opzichte van de manier waarop het Rijk de boeken bijhoudt.

In de markt was het overigens al langer opgevallen dat met name provincies en gemeenten gedurende de crisisjaren hun uiterste best hebben gedaan om de investeringen zo goed mogelijk te laten doorlopen. De rijksoverheid heeft destijds wel een aantal grote wegenprojecten naar voren gehaald maar voor het overige niets direct gedaan te hebben om de bouw te stimuleren. Het bleef bij wat fiscale maatregelen zoals het tijdelijk verlagen van de btw en versnellen van procedures.

Reageer op dit artikel