nieuws

Inkomenscriteria in de wet

bouwbreed

Het kabinet gaat de inkomenscriteria voor hypotheken vastleggen in de wet. Daarmee moet een einde komen aan de onzekerheid daarover.

Ministers maken einde aan onzekerheid hypothekenmarkt

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Spies dat een onafhankelijk instituut de inkomenscriteria zal gaan opstellen. Die worden vervolgens vastgelegd in een ministeriële regeling. Per 1 januari komend jaar moet dit geregeld zijn.

Daarmee wil de bewindsvrouwe een einde maken aan de onzekerheid bij banken wat zij als criterium mogen gebruiken zonder op de vingers getikt te worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die onzekerheid ontstond nadat het Nibud de criteria voor tweeverdieners verruimd had. De AFM liet de banken vervolgens weten niet op voorhand in te zullen stemmen met de verruimde norm.

Het gevolg van die brief was dat banken terughoudender werden met het verstrekken van hypotheken aan tweeverdieners, bang dat zij op hun vestje gespuugd zouden worden door de AFM.

In de politiek heeft die opstelling van de AFM tot forse kritiek geleid. De banken hebben al geruime tijd de Gedragscode Hypothecaire Financiering waarin zij gebruik maken van de Nibud-normen. Deze worden ook gehanteerd door de Nationale Hypotheekgarantie en goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken. Het door de politiek als eigenmachtig gekenschetste optreden van de AFM maakte de Nibud-normen feitelijk waardeloos.

Inperking

Volgens PvdA-Kamerlid Jacques Monasch, een van de indieners van een motie waarin de regering opdracht kreeg deze zaak op te lossen, betekent het besluit van Spies een terechte inperking van de macht van de AFM.

Behalve de normen wettelijk vastleggen, gaat de minister ook optreden als opdrachtgever voor het opstellen van de inkomenscriteria. Tot nu toe deed de stichting Waarborgfonds Eigen Woningbezit dat. Door de normen wettelijk vast te leggen, neemt het Rijk de verantwoordelijkheid. Daarbij hoort in zijn visie dan ook het opdrachtgeverschap.

Met deze maatregelen komt het kabinet tegemoet aan de kritiek uit onder meer de woningbouwmarkt dat de banken de hand op de knip houden. Dat kwam mede door de houding van de AFM. Dat is opgelost.

Reageer op dit artikel